Kallelse till stämma 2021

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 1 juni 2021 klockan 13.00-16.00. Stämman hålls digitalt i Microsoft Teams.

Vi kommer att behandla följande frågor:

  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
  • Budget och verksamhetsplan för 2021.
  • Hur ombuden ska bli kallade till stämman.
  • Hur Lärarnas a-kassa ska meddela medlemmarna om övriga föreningsrättsliga frågor.
  • Val av valberedning för stämmoval och valberedningar för ombudsval.

Alla ombud och suppleanter får också kallelsen med dagordning och handlingar via mejl.

Ombud på stämman 2021

Här ser du vilka personer som blivit valda till ombud och suppleant i ombudsvalet inför vår stämma den 1 juni 2021.

Gå till listan med valda ombud ›

Kontakta oss på 0770-33 00 10 under våra telefontider, eller mejla till stamman@lararnasakassa.se.