Kallelse till stämma 2022

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma onsdagen den 8 juni 2022 klockan 10.00-13.30 i Lärarnas hus, Stockholm.

Vi kommer bland annat behandla följande frågor:

  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
  • Budget och verksamhetsplan för 2023.
  • Hur ombuden ska bli kallade till stämman.
  • Hur Lärarnas a-kassa ska meddela medlemmarna om övriga föreningsrättsliga frågor.
  • Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedningar.

Alla ombud och suppleanter får också kallelsen med dagordning och handlingar via mejl.

Ombud på stämman 2022

Här ser du vilka personer som blivit valda till ombud och suppleant i ombudsvalet inför vår stämma den 8 juni 2022.

Gå till listan med valda ombud ›

Kontakta oss på 0770-33 00 10 under våra telefontider, eller mejla till stamman(at)lararnasakassa.se.