Kallelse till stämma 2020

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 20 oktober 2020 klockan 13.00-16.00. Stämman hålls digitalt i Microsoft Teams.

Vi kommer att behandla följande frågor:

  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
  • Budget för 2021.
  • Hur ombuden ska bli kallade till stämman.
  • Hur Lärarnas a-kassa ska meddela medlemmarna om övriga föreningsrättsliga frågor.
  • Vilka som kan bli nominerade och valda till förtroendeposter i Lärarnas a-kassa.
  • Val av suppleanter till styrelsen, valberedning för stämmoval och valberedningar för ombudsval.

Alla ombud och suppleanter får också kallelsen med dagordning och handlingar via mejl.

Ombud på stämman 2020

Här ser du vilka personer som blivit valda till ombud och suppleant i ombudsvalet inför vår stämma den 20 oktober 2020.

Gå till listan med valda ombud ›

Kontakta oss på 0770-33 00 10 under våra telefontider, eller mejla till stamman@lararnasakassa.se.