Lärarnas a-kassas föreningsstämma

Lärarnas a-kassa är en förening. Det innebär att alla medlemmar genom en demokratisk process kan påverka vårt arbete. Vi har stämma varje vår. På den deltar vår styrelse och 24 valda ombud. I mars kan du som medlem föreslå andra medlemmar som ombud. I april får du ta ställning till valberedningens förslag på ombud.

På stämman följer vi upp och utvecklar vårt arbete

Frågor som vi tar upp på stämman rör vår verksamhetsplan och vår ekonomi. Kassaföreståndaren presenterar vad vi har gjort under året som har gått och stämman tar beslut på hur vi ska jobba under året som kommer. Vi väljer nya representanter till lediga platser i styrelsen och valberedningen.

Du är med och väljer ombud till stämman under mars och april

Alla medlemmar delas in i valkretsar efter var i landet de bor. Det finns 24 valkretsar. Du som medlem föreslår andra medlemmar i din valkrets till vårt ombudsval. I valet väljer man ett ordinarie ombud och en suppleant per valkrets. När valet är slut ska det finnas 24 ordinarie ombud och 24 suppleanter. På stämman representerar de ordinarie ombuden medlemmarna och suppleanterna deltar bara om det ordinarie ombudet inte kan komma.

En utförligare beskrivning av valprocessen och valberedningens formella uppdrag finns i våra stadgar, § 7 i stycket Valberedningar för ombudsval.

Vi hör av oss när det är dags för val

Vi skickar e-post eller brev till dig som medlem när det är dags att föreslå personer till vårt ombudsval.

Kallelse till stämma 2018

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 29 maj 2018 klockan 10.30-16.00. Stämman hålls i Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Läs kallelsen

Viktiga datum

  • 1-31 mars 2018: Föreslå ombud.
  • 20-29 april 2018: Svara på valberedningens förslag till ombud.
  • 29 maj 2018: Vi håller stämma