Lärarnas a-kassas föreningsstämma

Lärarnas a-kassa är en förening där alla medlemmar kan påverka vårt arbete genom en demokratisk process. Vi har stämma varje vår, där 24 ombud representerar våra medlemmar. I mars kan du som medlem föreslå andra medlemmar som ombud. I april får du rösta på det ombud du vill ska representera just dig.

På föreningsstämman följer vi upp och utvecklar vårt arbete

På stämman tar vi upp frågor om vår verksamhetsplan och vår ekonomi. Stämman tar beslut om hur vi ska jobba under det kommande året, och väljer nya representanter till styrelsen och valberedningen.

Nu kan du nominera i ombudsvalet

Du som deltar kan tävla om en aktivitetsklocka!

Du är med och väljer ombud till stämman

Alla medlemmar delas in i valkretsar efter var i landet de bor. Det finns 24 valkretsar. Du som medlem föreslår andra medlemmar i din valkrets till vårt ombudsval. I valet väljer man ett ordinarie ombud och en suppleant per valkrets. När valet är slut ska det finnas 24 ordinarie ombud och 24 suppleanter. På stämman representerar de ordinarie ombuden medlemmarna och suppleanterna deltar bara om det ordinarie ombudet inte kan komma.

Vi hör av oss när det är dags för val

Vi skickar e-post eller brev till dig som medlem när det är dags att föreslå personer till vårt ombudsval.

En utförligare beskrivning av valprocessen och valberedningens formella uppdrag finns i våra stadgar, § 7 i stycket Valberedningar för ombudsval.

Viktiga datum

  • 1–31 mars 2023: Nominera ombud.
  • 24–28 april 2023: Rösta fram ombud.
  • 30 maj 2023: Vi håller stämma.