Lärarnas a-kassas föreningsstämma

Lärarnas a-kassa är en förening. Det innebär att alla medlemmar genom en demokratisk process kan påverka vårt arbete. Vi har stämma varje vår och på den deltar vår styrelse och 24 valda ombud. I mars kan du som medlem föreslå andra medlemmar som ombud. I april får du ta ställning till valberedningens förslag på ombud.

På föreningsstämman följer vi upp och utvecklar vårt arbete

Frågor som vi tar upp på stämman rör vår verksamhetsplan och vår ekonomi. Kassaföreståndaren presenterar vad vi har gjort under året som har gått och stämman tar beslut på hur vi ska jobba under året som kommer. Vi väljer nya representanter till lediga platser i styrelsen och valberedningen.

Du är med och väljer ombud till stämman

Alla medlemmar delas in i valkretsar efter var i landet de bor. Det finns 24 valkretsar. Du som medlem föreslår andra medlemmar i din valkrets till vårt ombudsval. I valet väljer man ett ordinarie ombud och en suppleant per valkrets. När valet är slut ska det finnas 24 ordinarie ombud och 24 suppleanter. På stämman representerar de ordinarie ombuden medlemmarna och suppleanterna deltar bara om det ordinarie ombudet inte kan komma.

Vi hör av oss när det är dags för val

Vi skickar e-post eller brev till dig som medlem när det är dags att föreslå personer till vårt ombudsval.

En utförligare beskrivning av valprocessen och valberedningens formella uppdrag finns i våra stadgar, § 7 i stycket Valberedningar för ombudsval.

Viktiga datum

  • 1-31 mars 2022: Nominera ombud.
  • 21-26 april 2022: Rösta fram ombud.
  • 8 juni 2022: Vi håller stämma.