Vad tycker du om servicen från Lärarnas a-kassa?

pratbubbla med en glad smiley och texten Vad tycker du om servicen från Lärarnas a-kassa?

Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra medlemmar genomför vi en enkätundersökning tillsammans med Sveriges a-kassor i november.

Undersökningen genomförs av Sifo och skickas ut via e-post. Du väljer själv om du vill vara med men kommer du med i urvalet vore vi mycket tacksamma om du har möjlighet att svara på undersökningen, eftersom vi inte kan ersätta dig med någon annan.

Alla svar hanteras konfidentiellt av Sifo, det vill säga ingen på Lärarnas a-kassa, Sveriges a-kassor eller annan utomstående kommer att kunna ta del av några enskilda svar.