förstärkningar

Pandemiförstärkningar blir kvar och åldersgränsen höjs

Höjd ersättning, två karensdagar och sänkt arbetsvillkor. Regeringen har beslutat att förstärkningarna som infördes under pandemin blir kvar. Dessutom höjs åldersgränsen för medlemskap i a-kassan till 66 år, vilket innebär att du som fyller 65 år under 2023 är fortsatt medlem och kan få ersättning från a-kassan. Förstärkningarna av a-kassan De förstärkningar som blir kvar…