a-kassa

Skattereduktion för medlemsavgiften till a-kassan

Från den 1 juli 2022 får du en så kallad skattereduktion på avgiften till a-kassan. Det innebär att du som medlem betalar in medlemsavgiften till oss som vanligt, men får tillbaka 25 procent av beloppet när du får tillbaka på skatten. Antalet betalade medlemsavgifter har betydelse Beloppet som ger dig rätt till skattereduktion varierar beroende…

Pandemiförstärkningar blir kvar och åldersgränsen höjs

Höjd ersättning, två karensdagar och sänkt arbetsvillkor. Regeringen har beslutat att förstärkningarna som infördes under pandemin blir kvar. Dessutom höjs åldersgränsen för medlemskap i a-kassan till 66 år, vilket innebär att du som fyller 65 år under 2023 är fortsatt medlem och kan få ersättning från a-kassan. Förstärkningarna av a-kassan De förstärkningar som blir kvar…