Pandemiförstärkningar blir kvar och åldersgränsen höjs

Tecknad bild av sedlar och mynt

Höjd ersättning, två karensdagar och sänkt arbetsvillkor. Regeringen har beslutat att förstärkningarna som infördes under pandemin blir kvar. Dessutom höjs åldersgränsen för medlemskap i a-kassan till 66 år, vilket innebär att du som fyller 65 år under 2023 är fortsatt medlem och kan få ersättning från a-kassan.

Förstärkningarna av a-kassan

De förstärkningar som blir kvar är:

  • Det höjda taket för grundersättning, från 365 till 510 kronor per dag.
  • Det höjda taket för inkomstbaserad ersättning, från 910 till 1 200 kronor per dag den första 100 dagarna, och från 760 till 1 000 kronor per dag från dag 101.
  • Lättnader i arbetsvillkoret, där du inte behöver ha jobbat lika många timmar som tidigare för att kunna få ersättning.
  • Två karensdagar i stället för sex.

Du som driver eget företag kan ha företaget vilande även under 2023 utan att det påverkar din möjlighet att få a-kassa i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget i minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt.

Höjd åldersgräns för medlemskap

Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för medlemskap i a-kassa. Du som fyller 65 år under 2023 får alltså fortsatt vara medlem och kan få ersättning om du skulle bli arbetslös. Tidigare avslutades medlemskapet automatiskt den månad man fyllde 65.