E-tjänsten för ersättning stängd 8-11 november

Mina sidor stängt

Den 8–11 november är e-tjänsten för ersättning, Mina sidor, stängd, då kan du inte logga in. Du som tidrapporterat senast måndagen den 7 november får ersättning torsdag den 10 november.

Scroll down for information in english

Orsaken till att vi stänger är att vi ska byta ut vårt ärendehanteringssystem. Alla dina uppgifter förs över till det nya systemet, du behöver inte göra någonting.

Så påverkar det dig som söker ersättning

Det här gäller under perioden som e-tjänsten för ersättning är stängd:

 • Om du har skickat in din tidrapport senast måndagen den 7 november får du din ersättning på torsdagen den 10 november.
 • Det kan ta längre tid att få svar om du har skickat ett meddelande precis innan vi stänger e-tjänsten för ersättning.
 • Om du har nya uppgifter att göra på din Att göra-lista veckorna före stängning får du en extra vecka på dig att göra uppgiften.
 • Veckan efter stängningen har vi en extra utbetalning eftersom vi räknar med högre belastning. Det innebär att du kan få ersättning antingen torsdagen den 17 eller fredagen den 18 november. Du har fram till tisdagen den 15 november på dig att tidrapportera.

Vi hoppas att du har överseende med att handläggningstiden kan bli lite längre än vanligt under ett par veckor. Vi gör allt för att ta hand om ditt ärende så snabbt vi kan.

Vi kan bara svara på generella frågor under stängningen

Under tiden e-tjänsten är stängd kan vi kan bara svara på generella frågor. Det beror på att vi inte kommer in i systemet för att kunna hjälpa till i ditt specifika ärende. Vi kan alltså inte göra några ändringar, uppdateringar eller ta beslut i ditt ärende.

Därför får du gärna kontakta oss efter den 13 november när vi har öppet igen. Torsdagen den 3 november har vi öppet extra länge för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Ändrade öppettider

Stängningen medför ändrade öppettider, vi har extra öppet veckan före och begränsade öppettider under stängningsveckan.

Avvikande öppettider:

Torsdag 3 november: Öppet 9–17
Fredag 4 november: Öppet 9–12 (dag före röd dag)
Måndag 7 november: Öppet 9–15
Tisdag 8 november: Öppet 9–12
Onsdag 9 november: Öppet 9–12
Torsdag 10 november: Öppet 9–12
Fredag 11 november: Öppet 9–12

Från och med måndagen den 14 november når du oss som vanligt.

E-tjänsten för medlemskap öppen som vanligt

E-tjänsten för medlemskap är öppen som vanligt. Logga in för att till exempel:

 • ändra betalsätt
 • uppdatera kontaktuppgifter
 • ställa frågor om ditt medlemskap.

Samma system för alla a-kassor

Det nya ärendehanteringssystemet är utvecklat tillsammans med alla Sveriges 24 a-kassor. Under hösten och vintern byter alla a-kassor till det nya systemet.

The e-service “Mina sidor” is closed 8–11 November

On 8–11 November, the e-service “Mina sidor” will be closed, then you will not be able to log in. You can report on time on Monday 7 November, and we will pay unemployment compensation on Thursday 10 November.

The reason why we are closing is that we are going to replace our case management system. All your data is transferred to the new system, you do not need to do anything.

How it affects you who seek compensation. This applies during the period that the e-service for compensation is closed:

 • If you submit your timesheet by Monday, November 7, you will receive your compensation on Thursday, November 10.
 • It may take longer to receive a response if you send a message just before we close the e-service for compensation.
 • If you have new tasks to do on your To-Do list in the weeks before closing, you’ll have an extra week to do the task.

We hope you will bear in mind that the processing time can be a little longer than usual for a couple of weeks. We make every effort to take care of your case as quickly as we can.

We can only answer general questions during the closure

While the e-service is closed, we can only answer general questions. This is because we don’t have the ability to use our system to be able to help in your specific case.

Therefore, you are welcome to contact us before November 8 or after November 13 when we are open again. On Thursday, November 3, we are open extra-long to be able to help as many people as possible.

Changed opening hours

The closure entails changed opening hours, we are extra open the week before and limited opening hours during the closing week.

Exceptional opening hours:
Monday 7 November: Open 9 a.m. to 3 p.m.
Tuesday 8 November: Open 9–12 a.m.
Wednesday 9 November: Open 9–12 a.m.
Thursday 10 November: Open 9–12 a.m.
Friday 11 November: Open 9–12 a.m.

From Monday 14 November, you can reach us as usual.

The e-service for membership open as usual

The e-service for membership is open as usual. For example, log in to:

 • change payment methods
 • update contact information
 • Ask questions about your membership.

Same system for all unemployment insurance funds.

The new case management system has been developed together with all of Sweden’s 24 unemployment insurance funds. During the autumn and winter, all unemployment insurance funds switch to the new system.