Åldersgränsen för a-kassa höjs till 66 år

kvinna i klassrum med mappar i famnen

Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för att vara medlem i a-kassan från 65 till 66 år. Det innebär att den som fyller 65 år under 2023 får vara kvar som medlem och har möjlighet att söka ersättning.

Tidigare avslutades medlemskapet automatiskt den dag man fyllde 65 år. Från och med årsskiftet avslutas i stället medlemskapet när man fyller 66 år.