A-kassan – en försäkring som ger trygghet!

Gubbe på prispall och texten Vad får jag för medlemsavgiften?

Som medlem hos Lärarnas a-kassa försäkrar du din inkomst så att du blir ekonomiskt trygg även om du skulle hamna mellan jobb. Att vara medlem hos Lärarnas a-kassa kostar 130 kr i månaden, eller 97,50 kronor efter skattereduktionen. Men vad går egentligen avgiften till?

Medlemsavgiften går till våra administrativa kostnader, till exempel lokaler och löner. På så sätt kan vi ge dig som medlem stöd och personlig service när du behöver det. Tack vare att vi är en liten organisation kan vi ha en låg månadsavgift i jämförelse med andra a-kassor.

Ett medlemskap som lönar sig

Ett medlemskap hos Lärarnas a-kassa ger dig inte bara trygghet, det är också ekonomiskt lönsamt. Medlemsavgiften som du betalar in varje månad lönar sig snabbt om du hamnar mellan jobb.

Man kan se det såhär: ett års avgift är återbetalad redan efter tre dagar med maximal ersättning från a-kassan.

Eller såhär: om du är medlem hela ditt yrkesliv räcker det att du får maximal ersättning av a-kassan i tre månader för att medlemskapet ska gå plus ekonomiskt.

Pengarna kommer från välfärdssystemet

Ersättningen vi betalar ut till den som befinner sig mellan jobb kommer från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och från medlemsavgiften. Den sköts av staten och finansieras av de skatter och avgifter som staten tar ut när din arbetsgivare betalar din lön. Genom att gå med i a-kassan tar du del av det svenska välfärdssamhället.

Eftersom försäkringen sköts av staten är det våra politiker som bestämmer vilka villkor man måste uppfylla för att få rätt till ersättning från a-kassan. Därför ser reglerna för ersättning ut på samma sätt oavsett vilken a-kassa du är medlem. Det som skiljer oss från andra a-kassor är att vi är specialiserade på lärares villkor och har ett nära samarbete med fackförbundet Sveriges Lärare.