Ny medlemsavgift från 1 oktober 2020

Från den 1 oktober höjer vi medlemsavgiften till 130 kronor. I samband med att regering och riksdag har förstärkt a-kassan under 2020 har samtliga a-kassor fått ökade kostnader. Det gäller alltså även Lärarnas a-kassa.

En bättre försäkring med ökad trygghet

Vi ser det som en positiv utveckling att vi idag kan betala ut bättre ersättning till våra medlemmar. Det är också glädjande att fler nu kan få ersättning när alla de som är anställda med ferielön har samma rätt till ersättning som de med andra anställningsformer. Men en bättre försäkring med ökad trygghet kostar alltså lite mer.

Läs mer om förstärkt a-kassa 2020

Ökade administrativa kostnader

Medlemsavgiften ska täcka våra administrativa kostnader. I dem ingår bland annat en avgift till staten som beror dels på hur stor genomsnittlig ersättning per dag vi betalar ut, dels på hur många medlemmar vi har. Både ersättningsnivån och medlemsantalet har ökat vilket gör att vi behöver justera medlemsavgiften till 130 kronor i månaden.

Service av hög kvalitet

Avgiften är inte något som vi ändrar hur som helst. Senast den justerades var för 4 år sedan. Lärarnas a-kassa är en specialiserad a-kassa för alla som är verksamma inom utbildning. Vi ger snabb och personlig service med stort fokus på bästa möjliga hjälp och ersättning till varje medlem. När vi nu justerar avgiften gör vi det för att fortsatt kunna ge alla våra medlemmar service av hög kvalitet. Vi vill att alla Sveriges lärare och skolledare ska känna den trygghet som medlemskapet ger.

Så jobbar vi för dig ›

Mer än 155 000 lärare är medlemmar hos oss. Vi har fokus på dig och ger dig stöd och råd i din unika situation.

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.