Ångrar avslutat medlemskap

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa och inte har fått ett formellt beslut från oss ska du ringa oss direkt. Har du redan hunnit få ett utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Ansök om medlemskap direkt

Ansöker du inte om medlemskap i direkt anslutning till att du begärde att avsluta det kommer du få ett glapp i ditt medlemsskap. Det påverkar din rätt till ersättning om du står utan jobb. Läs mer under villkor för ersättning.

Vi behandlar de uppgifter du skickar in enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL) och med stöd av lag. Läs mer om hur vi följer PUL. 

Exempel med sammanhängande medlemstid

Lena ansöker om att avsluta sitt medlemskap i april. Hon får beslut från oss om att medlemskapet avslutas sista april. Hon ångrar sig och ansöker om nytt medlemskap i maj. Hon beviljas inträde första maj och medlemskapet gäller sammanhängande från den dag hon förra gången blev medlem.

Exempel där det påbörjas en ny medlemstid

Bosse ansöker om att avsluta sitt medlemskap i april. Han får beslut från oss om att medlemskapet avslutas sista april. Han ångrar sig och ansöker om nytt medlemskap i juni. Han beviljas inträde första juni och medlemskapet gäller från och med den dagen.

Vinsterna med ett medlemskap


Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, så är du ekonomiskt trygg med oss.

Vinsterna med ett medlemskap