Avsluta medlemskap

Väljer du att avsluta ditt medlemskap i a-kassan förlorar du tillgång till pengar från det svenska socialförsäkringssystemet. Ditt medlemskap gör dig grundtrygg under hela ditt yrkesverksamma liv. Enligt villkoren avslutar vi  ditt medlemskap automatiskt den månad du fyller 65 år. Därför undrar vi varför du vill avsluta medlemskapet nu.

Ångrar avslutat medlemskap ›

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Vinsterna med ett medlemskap ›

Party-emoji i orange
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.