Så behandlar vi dina personuppgifter - integritetsskydd och GDPR

Lärarnas a-kassa värnar ditt integritetsskydd och vi är ansvariga för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) styr hur vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss.

Så skyddar vi din integritet

Vi värnar din personliga integritet och du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Oftast behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning. Det handlar då om att vi hanterar ditt medlemskap eller utreder och betalar ut arbetslöshetsersättning till dig. Om du inte är medlem kan vi hantera uppgifter om dig när du kommer i kontakt med oss.

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som individ

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Men personuppgifter kan också vara bilder, ljudupptagningar och IP-adresser.

Behandling innebär att vi hanterar personuppgifter

Med behandling menas all hantering som sker med dina personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, lagring, ändring och radering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Lärarnas a-kassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras rätt.

Vårt organisationsnummer är 802401-2901 och vi finns på Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm.

Hjälp med ditt integritetsskydd

Om du vill ha hjälp med något som gäller ditt integritetsskydd kan du mejla vårt dataskyddsombud

Det går också bra att ringa oss på våra telefontider.

Mejla vårt dataskyddsombud Pontus

Synpunkter

Om vi hanterar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du också lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.

Integritetsskyddsmyndighetens  webbplats.

Mer information utifrån din relation till oss

För mer information om dina rättigheter och hanteringen av dina personuppgifter, välj den relation som stämmer bäst in på din kontakt med oss.