Våra medlemmar

Våra medlemmar är lärare och eller studerar för att bli det. Alla som är verksamma inom utbildningsområdet och har en sysselsättning som på något vis är kopplad till undervisning är en del av vår medlemsgrupp.

tre personer i profil, tittar glada på någon till höger om bilden.

Du som arbetar kan gå med

Är du anställd som lärare eller pedagog kan du gå med hos oss. Alla som arbetar med planerad undervisning tillhör vår medlemsgrupp. Om du inte arbetar just nu kan du gå med om ditt senaste arbete var som någon form av lärare eller pedagog.

Exempel på yrken hos våra medlemmar

 • Barnpedagog
 • Fritidspedagog
 • Förskollärare
 • Grundskollärare
 • Gymnasielärare
 • Lektor
 • Lärarassistent
 • Modersmålslärare
 • Musikpedagog
 • Resurspedagog
 • Skolledare
 • Studie- och yrkesvägledare

Du som studerar kan gå med

Du som studerar till lärare kan bli medlem hos oss. Det enda kravet är att du någon gång har arbetat, med vad som helst. Ett extrajobb räcker, bara det är vitt. Det finns många fördelar med att gå med redan under studietiden.

Mer om Studentmedlem

Du som egenföretagare kan gå med

Är du egenföretagare med koppling till lärande och pedagogik kan du gå med hos oss.

Läs mer om villkoren för a-kassa och företagande.

Bli en vinnare!


Våra medlemmar är vinnare - vinnare av personlig service, trygghet och försäkrad inkomst. Inte nog med att lärare har en arbetsmarknad med många anställningar att röra sig emellan, de har också en trygghet av hög kvalitet när de står mellan jobb.

Bli en vinnare!