Medlem utomlands

Om du arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz omfattas du som huvudregel av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. När du tillhör ett annat lands försäkring ska du inte vara medlem hos oss.

Var medlem i en a-kassa i det land du jobbar i

Det är viktigt att du ser till att du inte har två försäkringar samtidigt. Kontrollera att arbetslöshetsförsäkringen i det nya landet verkligen ingår och att du tillhör det andra landets försäkring. Sedan mejlar du oss om att du vill avsluta ditt medlemskap hos oss.

Bli medlem om du jobbar i Sverige igen

Så snart du arbetat minst en timme i Sverige igen kan du gå med hos oss igen. I vissa situationer kan du gå med redan tidigare. Det gäller framförallt om vi bedömer att du är gränsarbetare.

Gränsarbetare

När du har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz men bott kvar i Sverige kan du betraktas som så kallad gränsarbetare. För att det ska gälla behöver du ha återvänt till Sverige minst en gång per vecka. Som gränsarbetare har du rätt att direkt söka inträde och ersättning i en svensk a-kassa om du blir helt arbetslös.

Oäkta gränsarbetare

Om du arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz men återvänder till Sverige mer sällan än en gång per vecka, kan vi se dig som en oäkta gränsarbetare. Det gäller om du haft någon form av anknytning till Sverige, till exempel familjeanknytning eller att du haft en säsongsanställning. I så fall har du rätt att direkt söka inträde och ersättning i en svensk a-kassa om du blir helt arbetslös.

Anmäl dig direkt vid arbetslöshet

Det är viktigt att du söker inträde i den svenska a-kassan och anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt när du blir arbetslös. För att vi ska kunna fastställa om du är gränsarbetare eller oäkta gränsarbetare ska du skicka in blanketten Fastställande av bosättningsstat till oss.

Bli medlem efter arbete i norden

Om du flyttat och arbetat i ett nordiskt land och sedan återvänder till Sverige inom 5 år, finns det ett förenklat sätt att bli medlem. Du kan bli medlem om du har arbetat i Sverige eller varit medlem i en svensk a-kassa innan du flyttade. För att bli  medlem behöver du bara skicka in en ansökan om inträde när du är tillbaka i Sverige. Observera att du måste skicka in din ansökan inom 8 veckor från det att du lämnade det andra landets försäkring.

Jobbat utomlands

Du kan få tillgodoräkna den tid som du arbetat utomlands om du omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen.

Jobbat utomlands

Gå med i Lärarnas a-kassa

Gå med i Sveriges största a-kassa för lärare. För endast 110 kr i månaden försäkrar du din inkomst. Vi är lätta att nå och ger personlig service. Ansök direkt med Mobilt BankID.

Gå med