E-tjänsten för medlemskap är tillfälligt stängd Onsdag 13/10 mellan 20 och 21 p.g.a uppdatering av systemet

  • E-tjänsten för medlemskap är tillfälligt stängd den 13/10 mellan 20 och 21.
  • Du kan logga in som vanligt efter klockan 21.

Våra e-tjänst är tillfälligt stängd söndagen den 25 april

  • Vår e-tjänster Mina sidor för att söka ersättning är stängd akut för underhåll från Söndagen 25 april kl 11:00.
  • Vi vet i dags läge inte när tjänsten kommer vara tillgänglig.

Problem med att skicka in tidrapport

Det är för närvarande problem med att skicka in tidrapporter. Vi arbetar med att lösa problemet så fort som möjligt.

Förstärkt a-kassa 2020

Nu förstärks a-kassan under resten av 2020! Fler kan få ersättning och fler kan få ut upp till 80 procent av sin lön. Det är nu mer fördelaktigt än någonsin att vara medlem. De nya villkoren börjar att gälla den 13 april.

Så blir a-kassan förstärkt

1. Medlemsvillkoret uppfylls snabbare

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Läs mer om medlemsvillkoret

2. Kraven för arbetsvillkoret sänks

Kraven för arbetsvillkoret sänks från 80 till 60 timmar i månaden, vilket underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.

Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Läs mer om arbetsvillkoret

3. Grundersättningen höjs

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till 510 kronor per dag. Du kan då få ut 11 220 kronor per månad istället för nuvarande 8 030 kronor.

Läs mer om grundersättning

Sedelbunt och mynttravar i orange och gult

4. Den inkomstbaserade ersättningen höjs för de första 100 dagarna

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du få 1 200 kronor om dagen istället för 910 kronor per dag. Det innebär att du kan få ersättning varje månad på 26 400 kronor istället för 20 020 kronor.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

5. Höjd inkomstbaserad ersättning från dag 101

Ersättningen som baseras på din inkomst höjs från 760 till 1 000 kronor per dag från dag 101 och framåt. Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

6. Ersättning för karensdagarna

När du har fått beslut om att du får ersättning betalas den ut från första arbetslösa dagen.
De sex karensdagarna slopas från 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

Läs mer om karensdagar

7. Uppehåll i företag

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Läs mer om uppehåll i företag

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna.

Logga in för att hantera din ersättning, när du vill ta reda på vad som gäller för dig. Där kan du också skicka meddelanden till oss.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.

Läs också om det extra förslaget om höjt tak för dag 101-300 i inkomstbaserad ersättning.

Förstärkt a-kassa

Regeringen arbetar för en ny arbetslöshetsförsäkring efter 2022. Fram till dess gäller en förstärkning av a-kassan som infördes i samband med covid-19. Förstärkningen innebär en höjning av ersättningen och att fler kan få ersättning.

Fem förstärkningar som gäller till och med 2022

1. Kraven för arbetsvillkoret sänks

Kraven för arbetsvillkoret sänks från 80 till 60 timmar i månaden, vilket underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.

Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Läs mer om arbetsvillkoret

2. Högre grundersättning

Du som har jobbat heltid kan få upp till 510 kronor i ersättning per dag. Du kan då få ut 11 220 kronor per månad istället för nuvarande 8 030 kronor.

Läs mer om grundersättning

3. Högre inkomstbaserad ersättningen de första 100 dagarna

Du kan få upp till 1 200 kronor om dagen istället för som mest 910 kronor per dag. Det innebär att du kan få ersättning varje månad på 26 400 kronor istället för 20 020 kronor.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

Sedelbunt och mynttravar i orange och gult

4. Högre inkomstbaserad ersättning från dag 101

Ersättningen som baseras på din inkomst höjs från 760 till 1 000 kronor per dag från dag 101 och framåt.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

5. Förstärkt medlemsvillkor

Varje månad som medlem under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader. För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du ha varit medlem 12 månader. Du kan snabbare nå det villkoret om du är medlem och har medlemsmånader från perioden mars-december 2020. Från januari 2021 räknas varje månad åter som en månad.

Läs mer om medlemsvillkoret

Förstärkning för företag 2020 och 2021

Du som driver ett eget företag har rätt att få ersättning från oss under tid som du inte arbetar i ditt företag. Under 2020 och 2021 får du arbeta på nytt i företaget upprepade gånger, men kan ändå få ersättning från oss under tid du inte arbetar i företaget. Att du återupptar arbete i företaget under denna period påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år efter att du har återupptagit verksamheten, för att kunna få ersättning från oss under tid du inte arbetar i ditt företag. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Läs mer om uppehåll i företag

Slopade karensdagar 2020 upphör 2021

Från 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021 betalade vi ut ersättning utan sex inledande karensdagar. Det innebär att du som under denna period har blivit beviljad ersättning har fått den utbetalad från den första arbetslösa dagen. Från 4 januari 2021 återgick vi till de vanliga reglerna med sex inledande karensdagar, då du inte får pengar.

Läs mer om karensdagar

Reglerna är tillfälliga i väntan på ny lagstiftning

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. De kommer också sannolikt ersättas av en ny lag för arbetslöshetsförsäkring från 2023.

Logga in för att hantera din ersättning, när du vill ta reda på vad som gäller för dig. Där kan du också skicka meddelanden till oss.

Läs mer om förstärkningen

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen har satt in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Grundersättning ›

Ikon av tre högar med mynt som symbol för grundersättning från a-kassan.Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Den är max 510 kronor per dag. För att kunna få denna behöver du ha fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 1200 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 1000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.