Våra e-tjänster är tillfälligt stängda på lördag

  • E-tjänsterna för ersättning, medlemskap och medlemsansökan är tillfälligt stängda lördagen den 15 oktober från klockan 08.00.
  • Vi räknar med att du kan logga in som vanligt efter klockan 17.00 samma dag.

Störningar i BankID

Från klockan 21.00 på lördag till klockan 06.00 på söndag är det störningar i BankID. Det gör att att det kan gå långsamt eller inte fungera alls att logga in eller signera. Från och med söndag klockan 06.00 ska tjänsterna fungera som vanligt.

Våra e-tjänst är tillfälligt stängd söndagen den 25 april

  • Vår e-tjänster Mina sidor för att söka ersättning är stängd akut för underhåll från Söndagen 25 april kl 11:00.
  • Vi vet i dags läge inte när tjänsten kommer vara tillgänglig.

Info Box

  • E-tjänsterna för medlemskap och medlemsansökan är tillfälligt stängda tisdagen den 1 februari klockan 7.00.
  • Vi räknar med att du kan logga in som vanligt efter klockan 10.00 samma dag.

Förstärkt a-kassa

Regeringen arbetar för en ny arbetslöshetsförsäkring efter 2022. Fram till dess gäller en förstärkning av a-kassan som infördes i samband med covid-19. Förstärkningen innebär en höjning av ersättningen och att fler kan få ersättning.

Sex förstärkningar som gäller till och med 2022

1. Kraven för arbetsvillkoret sänks

Kraven för arbetsvillkoret sänks från 80 till 60 timmar i månaden, vilket underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.

Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Om arbetsvillkoret

2. Högre grundersättning

Du som har jobbat heltid kan få upp till 510 kronor i ersättning per dag. Du kan då få ut 11 220 kronor per månad istället för nuvarande 8 030 kronor.

Om grundersättning

3. Högre inkomstbaserad ersättningen de första 100 dagarna

Du kan få upp till 1 200 kronor om dagen istället för som mest 910 kronor per dag. Det innebär att du kan få ersättning varje månad på 26 400 kronor istället för 20 020 kronor.

Om inkomstbaserad ersättning

4. Högre inkomstbaserad ersättning från dag 101

Ersättningen som baseras på din inkomst höjs från 760 till 1 000 kronor per dag från dag 101 och framåt.

Om inkomstbaserad ersättning

Sedelbunt och mynttravar i orange och gult

5. Förstärkt medlemsvillkor

Varje månad som medlem under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader. För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du ha varit medlem 12 månader. Du kan snabbare nå det villkoret om du är medlem och har medlemsmånader från perioden mars-december 2020. Från januari 2021 räknas varje månad åter som en månad.

Om medlemsvillkoret

6. Förstärkning för företag 2020-2022

Du som driver ett eget företag har rätt att få ersättning från oss under tid som du inte arbetar i ditt företag. Under 2020 till och med 2022 får du arbeta på nytt i företaget upprepade gånger, men kan ändå få ersättning från oss under tid du inte arbetar i företaget. Att du återupptar arbete i företaget under denna period påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år efter att du har återupptagit verksamheten, för att kunna få ersättning från oss under tid du inte arbetar i ditt företag. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Om uppehåll i företag

Antalet karensdagar sänkt igen- från 6 till 2

Regeringen har beslutat om att sänka antalet karensdagar från 6 till 2 under perioden 3 januari 2022 - 1 januari 2023. Det innebär att ersättning betalas ut redan från den tredje arbetslösa dagen under den här perioden.

Under perioden 30 mars 2020 - 3 januari 2021 betalade vi ut ersättning utan de sex inledande karensdagarna som normalt dras av. Från den 4 januari 2021 återgick vi till de vanliga reglerna med sex karensdagar. Under 2022 har alltså regeringen återinfört en lättnad, men den här gången sänkt från 6 till 2 karensdagar.

Om karensdagar

Reglerna är tillfälliga i väntan på ny lagstiftning

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. De kommer också sannolikt ersättas av en ny lag för arbetslöshetsförsäkring.

SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Logga in för att hantera din ersättning, när du vill ta reda på vad som gäller för dig. Där kan du också skicka meddelanden till oss.

Bli medlem >

Ansök direkt med e-legitimation

Saknar du e-legitimation? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Grundersättning ›

Ikon av tre högar med mynt som symbol för grundersättning från a-kassan.Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Den är max 510 kronor per dag. För att kunna få denna behöver du ha fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 1200 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 1000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.