Våra e-tjänster är stängda söndag 18 oktober

  • Våra e-tjänster stänger för driftunderhåll söndagen 18 oktober klockan 08.00-14.00.
  • Det gäller både e-tjänsterna för ersättning och medlemskap.
  • Vi räknar med att du kommer att kunna logga in igen efter klockan 14.00.

Våra e-tjänster är tillfälligt stängda lördag den 7 november

  • Våra e-tjänster stänger för driftunderhåll lördagen den 7 november klockan 08.00- ca 17.00.
  • Vi räknar med att du ska kunna logga in igen senare på lördagkvällen.

Våra e-tjänster för medlemskap är tillfälligt stängda ikväll

  • Tisdagen den 19 maj klockan 18.00 stänger vi vårt medlemssystem för driftunderhåll.
  • Det gäller även medlemsansökan.
  • Välkommen att göra din ansökan eller att logga in igen efter klockan 20.00 ikväll!

Förstärkt a-kassa 2020

Nu förstärks a-kassan under resten av 2020! Fler kan få ersättning och fler kan få ut upp till 80 procent av sin lön. Det är nu mer fördelaktigt än någonsin att vara medlem. De nya villkoren börjar att gälla den 13 april.

Så blir a-kassan förstärkt

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

1. Medlemsvillkoret uppfylls snabbare

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Läs mer om medlemsvillkoret

2. Kraven för arbetsvillkoret sänks

Kraven för arbetsvillkoret sänks från 80 till 60 timmar i månaden, vilket underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.

Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Läs mer om arbetsvillkoret

3. Grundersättningen höjs

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till 510 kronor per dag. Du kan då få ut 11 220 kronor per månad istället för nuvarande 8 030 kronor.

Läs mer om grundersättning

Sedelbunt och mynttravar i orange och gult

4. Den inkomstbaserade ersättningen höjs för de första 100 dagarna

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du få 1 200 kronor om dagen istället för 910 kronor per dag. Det innebär att du kan få ersättning varje månad på 26 400 kronor istället för 20 020 kronor.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

5. Höjd inkomstbaserad ersättning från dag 101

Ersättningen som baseras på din inkomst höjs från 760 till 1 000 kronor per dag från dag 101 och framåt. Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

6. Ersättning för karensdagarna

När du har fått beslut om att du får ersättning betalas den ut från första arbetslösa dagen.
De sex karensdagarna slopas från 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

Läs mer om karensdagar

7. Uppehåll i företag

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Läs mer om uppehåll i företag

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna.

Logga in för att hantera din ersättning, när du vill ta reda på vad som gäller för dig. Där kan du också skicka meddelanden till oss.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.

Läs också om det extra förslaget om höjt tak för dag 101-300 i inkomstbaserad ersättning.

Förstärkt a-kassa

I samband med covid-19 förstärkte regeringen a-kassan så att fler kan få ersättning och fler kan få ut upp till 80 procent av sin lön. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslår regeringen att förlänga det mesta av den förstärkta a-kassan till och med 2022. Ändringarna kring medlemsvillkoret och karensdagarna återgår enligt förslaget i januari 2021 till det som gällde innan förstärkningen. Regeringen arbetar för en ny arbetslöshetsförsäkring efter 2022.

Förstärkningar som föreslås fortsätta att gälla till och med 2022

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

1. Kraven för arbetsvillkoret sänks

Kraven för arbetsvillkoret sänks från 80 till 60 timmar i månaden, vilket underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.

Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Läs mer om arbetsvillkoret

2. Grundersättningen höjs

Du som har jobbat heltid kan få upp till 510 kronor i ersättning per dag. Du kan då få ut 11 220 kronor per månad istället för nuvarande 8 030 kronor.

Läs mer om grundersättning

Sedelbunt och mynttravar i orange och gult

3. Den inkomstbaserade ersättningen höjs för de första 100 dagarna

Du kan få upp till 1 200 kronor om dagen istället för som mest 910 kronor per dag. Det innebär att du kan få ersättning varje månad på 26 400 kronor istället för 20 020 kronor.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

4. Höjd inkomstbaserad ersättning från dag 101

Ersättningen som baseras på din inkomst höjs från 760 till 1 000 kronor per dag från dag 101 och framåt.

Läs mer om inkomstbaserad ersättning

5. Uppehåll i företag

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Läs mer om uppehåll i företag

Två förstärkningar som upphör 2021

1. Medlemsvillkoret uppfylls snabbare

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Från januari 2021 återgår detta till vad som gällde innan a-kassan förstärktes. Du måste du då ha varit medlem minst tolv månader för att kunna ha rätt till inkomstbaserad ersättning.

Läs mer om medlemsvillkoret

2. Ersättning för karensdagarna

De sex karensdagarna slopas från 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021. Det innebär att när du har fått beslut om att du får ersättning betalas den ut från den första arbetslösa dagen. Från 4 januari 2021 återgår vi till de vanliga reglerna med sex karensdagar, då du inte får pengar.

Läs mer om karensdagar

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna.

Logga in för att hantera din ersättning, när du vill ta reda på vad som gäller för dig. Där kan du också skicka meddelanden till oss.

Läs mer om förstärkningen

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen har satt in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Vinsterna med ett medlemskap ›

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Grundersättning ›

Ikon av tre högar med mynt som symbol för grundersättning från a-kassan.Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Den är max 365 kronor per dag. För att kunna få denna behöver du ha fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 910 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 760 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.