Ferielön - vägen till bättre villkor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) tar fram regler kring hur vi ska hantera din rätt till ersättning som medlem. 2016 startade de en granskning av särskilda regler för olika branscher. Vi argumenterade då för att ta bort de regler som enligt vår mening behandlade lärare med ferielön orättvist. Idag är dessa regler ändrade till det bättre.

Så gick förändringen till

Ett uppdrag startar 2016

2016 startade IAF ett uppdrag som syftade till att granska den branschspecifika specialreglering som finns inom arbetslöshetsförsäkringen. Målet med uppdraget var att inhämta kunskap om vilken funktion de branschspecifika regelverken fyller, vilka delar som fungerar bra och vilka eventuella brister och förbättringsområden som kunde finnas.

Lärarnas a-kassa föreslår att särskilda regler för ferielön ska tas bort

I november 2016 inledde IAF samarbetet med oss på Lärarnas a-kassa och vi diskuterade de särskilda reglerna för lärare. Vi var tydliga med att vi upplevde dem orättvisa, men också svåra att tillämpa och svåra att förstå för medlemmarna.

Kortfattat föreslog vi att föreskrifterna kring ferielön och uppehållslön skulle tas bort. Om det inte var möjligt önskade vi att åtminstone delar av föreskrifterna skulle tas bort eller skrivas om och förtydligas i syfte att bli lättare att förstå.

IAF meddelar att de ska se över reglerna för lärare

I februari 2017 kom IAF:s rapport som ett första resultat av samarbetet med oss. I rapporten kunde vi läsa att de skulle se över branschreglerna för lärare eftersom vi tryckt på bristerna. De skrev i rapporten att:

”Arbetsmarknaden för lärare har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena och branschreglerna för lärare upplevs i vissa avseenden som svåra att tolka. IAF kommer därför se över dessa föreskrifter för att försöka minska utrymmet för olika tolkningar och för att bättre anpassa dem till lärares arbetsmarknad och arbetsförhållanden. Det är även rimligt att fundera på om skillnaden mellan ferielöneanställningar och semesteranställningar verkligen är så pass stora att de motiverar speciellt anpassade föreskrifter.”

Efter det har vi haft flera möten med IAF och en fortsatt dialog via e-post och telefon.

Hoppfullt möte hösten 2019

Hösten 2019 hade vi återigen ett fysiskt möte med IAF. På nytt diskuterade vi problemen med föreskrifterna. IAF gjorde då klart att de, liksom vi, ansåg att de inte hade stöd för föreskrifterna men att de först behövde göra en ordentlig konsekvensanalys innan de kunde ta bort dem.

Beslut att ta bort föreskrifterna maj 2020

I mars 2020 kom en remiss från IAF med förslag på att ta bort föreskrifterna, helt i riktning med vad vi hade påtalat och önskat 2016.

Från och med 1 juni 2020 är reglerna borttagna. Nu kan vi ge dig som är lärare med ferielön ersättning enligt samma villkor som andra!

Läs mer på sidan Ferielön

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Bli medlem i Lärarnas a-kassa ›

Bli medlem i Sveriges a-kassa för lärare. För 130 kr i månaden försäkrar du din inkomst. Vi är lätta att nå och ger personlig service. Ansök direkt med e-legitimation.