Anmäl förändringar till oss

Det kan ske förändringar i ditt liv som påverkar din rätt till ersättning från a-kassan. Du måste anmäla förändringar till oss senast inom två veckor.

Om de uppgifter du har lämnat till oss förändras kan det påverka din ersättning. Anmäl förändringar till oss inom två veckor. Det kan till exempel handla om att du:

  • ansöker om att börja studera
  • börjar frilansa eller ta uppdrag
  • blir medlem i en styrelse
  • tar ett förtroendeuppdrag
  • ansöker om pension.

Kontakta alltid oss om du är osäker på vad som gäller.

Vad händer om jag inte anmäler förändringar?

Om du inte anmäler förändrade förhållanden kan du få ersättning som du inte har rätt till. I så fall riskerar du att förlora ersättning i framtiden eller att förlora ditt medlemskap i a-kassan. Du måste också betala tillbaka den ersättning du fått felaktigt.

Om du fått för mycket ersättning

Om vi betalar ut ersättning och vi sedan upptäcker att du inte har haft rätt till den måste du nästan alltid betala tillbaka den felaktiga ersättningen till oss. Vi utreder noga om du faktiskt måste betala tillbaka ersättningen eller inte.

Om du fått för mycket ersättning