Tjänstledig

När du är tjänstledig är du fortfarande anställd och kan därför inte få ersättning från oss. Det finns dock två undantag; tjänstledighet på grund av hälsoskäl och tjänstledighet från en deltidstjänst på grund av annat arbete.

Tjänstledig på grund av hälsoskäl

När du tar tjänstledigt från ditt arbete för att du på grund av hälsoskäl inte kan arbeta varken på ditt nuvarande arbete eller med annat arbete hos din arbetsgivare kan det vara möjligt att få ersättning från oss.

Du måste då lämna in uppgifter som visar att:

  • Du har fått tjänstledigt på grund av hälsoskäl och inte får lön från din arbetsgivare för den tid du är tjänstledig.
  • Försäkringskassan bedömer att du inte kan återgå till något arbete hos din arbetsgivare.
  • Försäkringskassan bedömer att det finns arbeten på arbetsmarknaden som du klarar av att utföra.
  • Din arbetsgivare har genomfört den rehabilitering som varit möjlig.

Tjänstledig för annat arbete

Om du är tjänstledig från en deltidsanställning kan du ha rätt till ersättning från oss för den tid du inte arbetar när du uppfyller följande villkor:

  1. Du är tjänstledig från en deltidsanställning utan lön för att jobba med någonting annat i minst samma omfattning.
  2. Anställningarna går inte att kombinera.

För att vi ska kunna bedöma din rätt till ersättning behöver du lämna uppgifter som visar att de två villkoren gäller. Kontakta oss.

Läs mer om vad som gäller för att få ersättning på sidan Villkor för ersättning.