Sökanderesa

Du kan få a-kassa under tre månader samtidigt som du söker jobb utomlands förutsatt att du är arbetslös att du söker arbete på plats i ett annat EU/EES- land eller i Schweiz. Det kallas för att göra en sökanderesa.

Söka jobb utomlands med a-kassa kräver

  • Intyg u2.
  • Att resan är beviljad innan du åker.
  • Att du snabbt anmäler dig på arbetsförmedlingen i det land där du söker jobb.
  • Att du är tillbaka i Sverige i tid.

Läs mer på sidan Åka utomlands och söka jobb

Ljusblå bakgrund med Europakarta i vitt.

Intyg för sökanderesa

För att kunna göra en så kallad sökanderesa behöver du intyg U2. Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som beviljar detta intyg.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen svarar på frågor om intyg U2 på telefon 0150-48 70 00. Du kan även läsa mer på deras webbplats www.iaf.se.

Beviljad innan du åker

Din sökanderesa måste alltid vara beviljad av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen innan du åker iväg. En sökanderesa kan inte beviljas i efterhand.

När du har fått din sökanderesa beviljad ska du skicka in beslutet från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen till oss.

Anmäl dig på landets arbetsförmedling

Du ska snarast anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen i det land som du är beviljad att åka på sökanderesa till. I det beslut som du har fått om din resa framgår det vilket datum som du senast ska vara anmäld på arbetsförmedlingen. Den utländska arbetsförmedlingen kommer sedan att meddela oss från och med vilket datum som du är anmäld hos dem. Efter det kommer vi att kunna börja betala ut din ersättning när du tidrapporterar till oss.

Om du får ett arbete ska du direkt meddela det till den utländska arbetsförmedlingen och till oss.

 

I Sverige innan sökanderesan upphör

För att du ska behålla din rätt till fortsatt ersättning från oss, är det viktigt att du återvänder till Sverige och anmäler dig på Arbetsförmedlingen innan din sökanderesa upphör. I beslutet om sökanderesa framgår det tydligt vilket datum som du senast måste vara tillbaka i Sverige, om du inte fått ett arbete.

Om du återkommer till Sverige efter den beviljade tremånadersperioden, utan att ha arbetat i sökandelandet, måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att på nytt ha rätt till ersättning.

Ring oss för snabbast hjälp

Behöver du få mer klarhet i vad som gäller för dig? Ring oss så kan vi svara utifrån din situation och hjälpa dig vidare på snabbast möjliga sätt.

När du ska jobba utomlands ›

Du ska som huvudregel vara försäkrad i det land där du jobbar. Jobbar du både i Sverige och i ett annat land behöver du kontakta Försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller.

Åka utomlands och söka jobb ›

Ta kontakt med oss innan du åker utomlands. Även om du kan söka jobb när du inte är i Sverige har du oftast inte rätt till ersättning från oss då.

Medlem utomlands ›

Om du arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz omfattas du som huvudregel av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Säkra att du är del av det nya landets försäkring innan du avslutar medlemskapet hos oss.