Söka jobb utomlands

Om du är arbetslös har du möjlighet att söka arbete på plats i ett annat EU/EES- land eller i Schweiz under 3 månader och samtidigt behålla din ersättning från oss. Att göra det kallas för att göra en sökanderesa.

Intyg för sökanderesa

För att kunna göra en så kallad sökanderesa behöver du intyg U2. Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som beviljar detta intyg.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen svarar på frågor om intyg U2 på telefon 0150-48 70 00. Du kan även läsa mer på deras webbplats www.iaf.se.

Beviljad innan du åker

Din sökanderesa måste alltid vara beviljad av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen innan du åker iväg. En sökanderesa kan inte beviljas i efterhand.

När du har fått din sökanderesa beviljad ska du skicka in beslutet från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen till oss.

Anmäl dig på landets arbetsförmedling

Du ska snarast anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen i det land som du är beviljad att åka på sökanderesa till. I det beslut som du har fått om din resa framgår det vilket datum som du senast ska vara anmäld på arbetsförmedlingen. Den utländska arbetsförmedlingen kommer sedan att meddela oss från och med vilket datum som du är anmäld hos dem. Efter det kommer vi att kunna börja betala ut din ersättning när du tidrapporterar till oss.

Om du får ett arbete ska du direkt meddela det till den utländska arbetsförmedlingen och till oss.

I Sverige innan sökanderesan upphör

För att du ska behålla din rätt till fortsatt ersättning från oss, är det viktigt att du återvänder till Sverige och anmäler dig på Arbetsförmedlingen innan din sökanderesa upphör. I beslutet om sökanderesa framgår det tydligt vilket datum som du senast måste vara tillbaka i Sverige, om du inte fått ett arbete.

Om du återkommer till Sverige efter den beviljade tremånadersperioden, utan att ha arbetat i sökandelandet, måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att på nytt ha rätt till ersättning.

Mer information om jobbsökande inom EU

Sveriges a-kassors samorganisation har satt samman information till dig som söker arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Där kan du läsa mer om hur det fungerar.

För dig som söker arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Jobbat utomlands

Du kan få tillgodoräkna den tid som du arbetat utomlands om du omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen.

Jobbat utomlands