Sjuk

Om du blir sjuk under en period när du får ersättning från oss, är det Försäkringskassan som betalar ut ersättning.

 Om du blir sjuk ska du:

  • Sjukanmäla dig till Försäkringskassan din första sjukdag.
  • Rapportera att du är sjuk på dina tidrapporter.

Vad gör jag när jag är frisk igen?

När du är frisk friskanmäler du dig till Försäkringskassan och börjar fylla i tidrapporterna som vanligt igen.

Sjukersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning påverkar dina arbetsmöjligheter. Kontakta oss så förklarar vi hur det blir i din specifika situation.

Tidrapportera

När du ansöker om ersättning måste du tidrapportera. På tidrapporten fyller du i vad du gjort vecka för vecka.

Tidrapportera