Jobbat utomlands

Du kan få tillgodoräkna den tid som du arbetat utomlands om du omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen.

Skicka in intyg U1

Du behöver skicka in intyget U1 till oss för att vi ska kunna fastställa din ersättning utifrån det du arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Intyget U1 utfärdar den myndighet som är ansvarig för arbetslöshetsförsäkringen i det landet som du har arbetat.

Om du arbetat utanför Europa

Om du blir arbetslös efter arbete i ett land som inte tillhör EU/EES eller i Schweiz, har du normalt sett inte möjlighet att tillgodoräkna dig det arbetet. Enda undantaget är om du har arbetat utomlands för en arbetsgivare som har sitt säte i Sverige och du har fått din lön utbetald från Sverige. I det fallet får du tillgodoräkna dig arbetet som om det vore utfört i Sverige.

Om du följt med när din partner arbetar utomlands

Om du blir arbetslös när du kommer hem igen kan du få hoppa över tiden som du varit utomlands med din partner. Det innebär att vi fastställer din ersättning utifrån det du arbetat i Sverige innan att du flyttade. För att vi ska kunna hoppa över tiden som du befunnit dig utomlands måste vi ha ett intyg från din partners arbetsgivare. Intyget ska styrka att arbetsgivaren har sitt säte i Sverige och att lönen har betalats ut från Sverige.

Ring oss för snabbast hjälp

När det gäller att söka ersättning efter arbete utomlands är det olika faktorer som kan påverka din rätt till ersättning från oss. Ring oss så kan vi svara utifrån din situation och hjälpa dig vidare på snabbast möjliga sätt.