A-kassa när du har jobbat utomlands

Har du jobbat utomlands kan du få tillgodoräkna den tid som du arbetat i ett EU/EES-land eller Schweiz om du omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Se till att bli medlem hos oss direkt när du är tillbaka i Sverige.

Skicka in intyg U1

Du behöver skicka in intyget U1 till oss för att vi ska kunna fastställa din ersättning utifrån det du arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Intyget U1 utfärdar den myndighet som är ansvarig för arbetslöshetsförsäkringen i det landet som du har arbetat.

Storbritannien och Brexit

Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. EU:s regelverk fortsätter att gälla för Storbritannien under en övergångsperiod, som för närvarande löper till och med den 31 december 2020. Det innebär att ärenden om ersättning från oss kommer att hanteras som tidigare fram till dess.

Du som arbetar i Storbritannien under övergångsperioden kan fortfarande ha rätt att tillgodoräkna dig försäkringsperioder, anställningar och verksamhet som egen företagare. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller i din situation.

Om du följt med när din partner arbetar utomlands

Om du blir arbetslös när du kommer hem igen kan du få hoppa över tiden som du varit utomlands med din partner. Det innebär att vi fastställer din ersättning utifrån det du arbetat i Sverige innan att du flyttade.

För att vi ska kunna hoppa över tiden som du befunnit dig utomlands måste vi ha ett intyg från din partners arbetsgivare. Intyget ska styrka att arbetsgivaren har sitt säte i Sverige och att lönen har betalats ut från Sverige.

Om du arbetat utanför Europa

Om du blir arbetslös efter arbete i ett land som inte tillhör EU/EES eller i Schweiz, har du normalt sett inte möjlighet att tillgodoräkna dig det arbetet.

Det enda undantaget är om du har arbetat utomlands för en arbetsgivare som har sitt säte i Sverige och du har fått din lön utbetald från Sverige. I det fallet får du tillgodoräkna dig arbetet som om det vore utfört i Sverige.

Ikon föreställande ljusblå jordglob.

Råd om a-kassa när du har jobbat utomlands

  • Bli medlem hos oss igen så snart du är tillbaka i Sverige.
  • Skaffa intyget U1 från det land du arbetat i inom EU/EES eller Schweiz.

Ring oss för snabbast hjälp

Om du har jobbat utomlands kan många olika faktorer påverka din rätt till ersättning från oss. Ring eller chatta med oss så kan vi svara utifrån din situation och hjälpa dig vidare på snabbast möjliga sätt.

Medlem utomlands ›

Om du arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz omfattas du som huvudregel av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Säkra att du är del av det nya landets försäkring innan du avslutar medlemskapet hos oss.

Bli medlem i Lärarnas a-kassa ›

Bli medlem i Sveriges a-kassa för lärare. För 130 kr i månaden försäkrar du din inkomst. Vi är lätta att nå och ger personlig service. Ansök direkt med e-legitimation.

E-tjänsten för ersättning ›

Logga in för att

  • söka ersättning och ställa frågor
  • ladda upp dokument och intyg
  • tidrapportera