Börja studera med a-kassa

Vi kan ge dig ersättning samtidigt som du studerar, om studierna är begränsade. Det som är viktigt att tänka på är att vi måste godkänna din ansökan innan din kurs börjar. Skicka därför in din ansökan till oss så snart du blivit antagen.

Kvinnlig student pluggar

Studera upp till 20 veckor med ersättning

Om du vill studera kan du få ersättning samtidigt under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod utifrån att:

  • du studerar högst 50 procent av heltid
  • du inte slutat ditt tidigare arbete för att studera
  • din utbildning inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
  • du inte har någon form av studiestöd.

Tänk på att höstterminen ofta är 23 veckor istället för 20 veckor. Du kan ändå bara få ersättning för som mest 20 veckor.

Annan typ av utbildning eller aktivitet tillsammans med ersättning

Du kan få ersättning i upp till 15 dagar samtidigt som du deltar i en kortare kurs eller aktivitet. Utbildningen eller aktiviteten ska ge dig en orientering om olika yrken eller utbildningsvägar, eller underlätta din omställning från ett arbete till ett annat och kan vara på hel- eller deltid.

Ansök på Mina sidor innan du börjar studera

Du söker godkännande för studier direkt på Mina sidor. Skicka också kopior på ditt antagningsbesked och kursplanen från skolan till oss. Påbörja alltså inte dina studier innan du har ansökt om att få studera och fått vårt beslut. Om vi kommer fram till att du inte kan få ersättning samtidigt som du studerar, kan du bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning.