Börja studera med ersättning från a-kassan

Du kan börja studera och samtidigt få ersättning från a-kassan om studierna är begränsade och om du ansökt om det och fått godkänt av oss innan din kurs börjar. Skicka därför in din ansökan till oss så snart du blivit antagen.

Unga kvinnor sitter vid studiebord i ett bibliotek och studerar.

Studera upp till 20 veckor med ersättning

Om du vill studera kan du få ersättning samtidigt under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod utifrån att:

  • du studerar högst 50 procent av heltid
  • du inte slutat ditt tidigare arbete för att studera
  • din utbildning inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
  • du inte har någon form av studiestöd.

Tänk på att höstterminen ofta är 23 veckor istället för 20 veckor. Du kan ändå bara få ersättning för som mest 20 veckor.

Annan typ av utbildning eller aktivitet tillsammans med ersättning

Du kan få ersättning i upp till 15 dagar samtidigt som du deltar i en kortare kurs eller aktivitet. Utbildningen eller aktiviteten ska ge dig en orientering om olika yrken eller utbildningsvägar, eller underlätta din omställning från ett arbete till ett annat och kan vara på hel- eller deltid.

Ansök på Mina sidor innan du börjar studera

Du söker godkännande för studier direkt på Mina sidor. Skicka också kopior på ditt antagningsbesked och kursplanen från skolan till oss. Påbörja alltså inte dina studier innan du har ansökt om att få studera och fått vårt beslut. Om vi kommer fram till att du inte kan få ersättning samtidigt som du studerar, kan du bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning.

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa

Mina sidor ›

Logga in för att

  • söka ersättning och ställa frågor
  • ladda upp dokument och intyg
  • tidrapportera

 

Gör så här under studietiden

  • Bli medlem (om du inte redan gjort det) så snart du har något jobb, även om det bara är några timmar.
  • Stanna kvar som medlem om du ska studera.
  • Jobba flitigt under loven, så kan det hjälpa dig till en bättre ersättningsnivå.

Läs mer på sidan Studentmedlem