Börja studera med ersättning från a-kassan

Du kan börja studera och samtidigt få ersättning från a-kassan om studierna är begränsade och om du ansökt om det och fått godkänt av oss. Skicka därför in din ansökan till oss så snart du blivit antagen.

kvinnlig_student_pluggar

Studera deltid upp till 20 veckor med ersättning

Om du vill studera kan du få ersättning samtidigt under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod utifrån att:

 • du studerar högst 50 procent av heltid
 • du inte slutat ditt tidigare arbete för att studera
 • din utbildning inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
 • du inte har någon form av studiestöd.

Tänk på att höstterminen ofta är 23 veckor istället för 20 veckor. Du kan ändå bara få ersättning för som mest 20 veckor.

Heltidsstudier upp till 20 veckor tillsammans med ersättning

Om du studerar på heltid kan du få ersättning under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor:

 • Du får inte ha slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
 • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
 • Du får inte finansiera eller ha finansierat utbildningen med någon form av studiestöd.
 • Före arbetslösheten ska du ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade heltid.

Kortare utbildning eller aktivitet tillsammans med ersättning

Du kan få ersättning i upp till 15 dagar samtidigt som du deltar i en kortare kurs eller aktivitet. Utbildningen eller aktiviteten ska ge dig en orientering om olika yrken eller utbildningsvägar eller kan också vara en utbildning som underlättar din omställning från ett arbete till ett annat och kan vara på hel- eller deltid.

Ansök på Mina sidor innan du börjar studera

Ansök helst om att få studera innan du påbörjar dina studier. Om vi kommer fram till att du inte kan få ersättning samtidigt som du studerar, kan du bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning. Det är därför bra om vi hinner ta beslut om du kan få studera samtidigt med ersättning innan studierna påbörjas.
Du söker godkännande för studier direkt på Mina sidor. Skicka också kopior på ditt antagningsbesked och kursplanen från skolan till oss.

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa

E-tjänsten för ersättning ›

Logga in för att

 • söka ersättning och ställa frågor
 • ladda upp dokument och intyg
 • tidrapportera

 

Gör så här under studietiden

 • Bli medlem (om du inte redan gjort det) så snart du har något jobb, även om det bara är några timmar.
 • Stanna kvar som medlem om du ska studera.
 • Jobba flitigt under loven, så kan det hjälpa dig till en bättre ersättningsnivå.

Läs mer om att bli studentmedlem