Avslutade studier

När du har tagit examen har du avslutat dina studier. Men avslutade studier kan också vara att du hoppar av dina studier för att livet tar en annan väg. Följer du våra råd är du trygg som studentmedlem och kan ha ett bra situation när dina studier är avslutade, oavsett orsak.

Avslutade studier innebär

  • antingen att du helt har avslutat dina studier och inte heller har planer på att fortsätta studera något annat
  • eller att du har avbrutit studierna och inte har konkreta planer på att återuppta dem eller börja studera något annat.

Om du har rester kvar på kurser eller oavslutade uppsatser är det bäst att du ser till att de sakerna är helt färdiga innan du söker a-kassa.

Kontakta oss om det du har kvar är små sista justeringar som inte kräver en insats från dig. Det kan till exempel handla om ett kursresultat som inte registrerats än. I vissa fall kan vi då godkänna dig för ersättning ändå.

Studentmedlem

Att vara studentmedlem i a-kassan är smart för att du då oftast har ett bättre läge när du avslutar dina studier.

  1. Du bör stanna kvar som medlem om du börjar att studera.
  2. Det klokt att bli medlem om du inte är det.

Läs mer om att vara studentmedlem

student-som-jobbar-på-cafe

Ofta bra att ha jobbat innan du börjar studera

Det är det bra att stanna kvar som medlem när du börjar att studera. När du avslutar dina studier och söker ersättning från oss kan det nämligen innebära att vi  tittar på hur mycket du har jobbat före studierna. Då vi räknar ut din ersättning gör ofta den inkomst du haft under din anställning före studierna att din ersättningsnivå blir bättre.

Mer information om hur du skapar förutsättningar för en bra ersättning på hittar du på sidan Inkomstbaserad ersättning.

Jobba under studietiden

Hur bra din ersättning blir beror på hur mycket du har jobbat under en period på tolv månader. Vanligen är de månaderna det senaste året. När du har studerat kan vi ofta räkna utifrån månader längre tillbaka för att vi hanterar din studietid (även loven) som så kallad överhoppningsbar tid.

Om du jobbar under din studietid kan de månaderna räknas med i tolvmånadersperioden. Det är då oftast bättre för din ersättningsnivå att du har jobbat mycket under samma månad. Jobbar du mindre än 60 timmar i månaden hoppar vi över den tiden. Det gäller inte dig som är under 25 år när studierna avslutas (se nedan).

Under 25 år vid avslutade studier

För att vi ska få betrakta din studietid som överhoppningsbar tid, behöver du som är under 25 år ha arbetat heltid minst fem månader innan du började studera.

Det är också möjligt för oss att betala ut ersättning till dig om du uppfyller ett arbetsvillkor samtidigt som du studerar. Då ska du i det här fallet ha arbetat minst halvtid i minst sex månader under de sista tolv månaderna av dina studier.

Läs mer på sidan arbetsvillkor.

Gör så här under studietiden

  • Bli medlem (om du inte redan är det) så snart du har något jobb, även om det bara är några timmar.
  • Stanna kvar som medlem om du ska studera.
  • Jobba flitigt under loven, så kan det hjälpa dig till en bättre ersättningsnivå.

Läs mer på sidan Studentmedlem

A-kassa efter examen

Det är vanligt att det uppstår ett glapp mellan examen och den första anställningen. Om du till exempel tar examen i juni kanske du börjar på ditt första lärarjobb i augusti. Du som är med hos oss kan då söka jobb och samtidigt få ersättning från oss.

Läs mer om a-kassa efter examen

Söka ersättning

Här guidar vi dig i hur du får ersättning från oss. Kom ihåg att först anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Det gör du direkt på deras webbplats.

Söka ersättning