Särskilda situationer

Det finns många situationer som påverkar hur mycket pengar du kan få från oss. Därför är det viktigt att vi har fullständiga uppgifter från dig så att vi kan göra en bedömning som blir så bra för dig som möjligt.

Uppgifterna påverkar din ersättning

Vi betalar ut ersättning till dig utifrån de uppgifter vi fått från dig. Det är viktigt att vi får uppgifter som fullständigt beskriver din situation. Om något sedan förändras måste du meddela oss det inom 14 dagar, eftersom det kan påverka vilken ersättning du har rätt till.

Anmäl förändringar till oss

Det kan ske förändringar i ditt liv som påverkar din rätt till ersättning från a-kassan. Du måste anmäla förändringar till oss senast inom två veckor.

Anmäl förändringar till oss

Mina sidor

I Mina sidor söker du ersättning från oss. Här kan du följa ditt ärende och se om vi behöver något mer från dig. Du kommer du åt det mesta som rör din ersättning vilken tid på dygnet som helst och kan enkelt rapportera din tid. Har du frågor om ersättning skickar du dem här.

Mina sidor