Om du fått för mycket ersättning

Om vi betalar ut ersättning och vi sedan upptäcker att du inte har haft rätt till den måste du nästan alltid betala tillbaka den felaktiga ersättningen till oss. Vi utreder noga om du faktiskt måste betala tillbaka ersättningen eller inte.

Enligt våra bestämmelser måste du betala tillbaka ersättning om:

  • Du har orsakat att du fått ersättning du inte hade rätt till, oavsett om du förstått att du fått felaktig ersättning eller inte.
  • Någon annan har orsakat att du fått ersättning du inte hade rätt till, men du har insett eller borde ha insett att du fått felaktig ersättning.

I undantagsfall kan du slippa betala tillbaka den ersättning du inte haft rätt till. Det kan till exempel vara att du har särskilda ekonomiska eller sociala skäl till varför du inte kan betala din skuld. Det krävs dock väldigt starka skäl för att inte behöva betala tillbaka ersättning.

Kontakta oss vid minsta oklarhet

Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar till oss är riktiga. Det gäller såväl tidrapporter som andra intyg. För att vi ska kunna ge dig rätt ersättning är det viktigt att du informerar oss om något i din situation förändras, och kontaktar oss om du är osäker på hur du ska tidrapportera.

Bedömer vi att du medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, eller inte anmält förändringar, blir du inte bara tvungen att betala tillbaka ersättning. Du riskerar även att förlora ett antal ersättningsdagar eller bli utesluten som medlem. Vid misstanke om brott är vi också skyldiga att göra en polisanmälan.

Anmäl förändringar till oss

Det kan ske förändringar i ditt liv som påverkar din rätt till ersättning från a-kassan. Du måste anmäla förändringar till oss senast inom två veckor.

Anmäl förändringar till oss