Nya regler i a-kassan från den 2 juli

Den 2 juli 2018 införs nya regler i arbetslöshetsförsäkringen.

  • sex karensdagar istället för sju.
  • Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet ska räknas som arbete.
  • Pensionsavdrag görs bara för den som faktiskt tar ut pension.

Karensvillkoret sänks

Från och med den 2 juli 2018 så sänks karensvillkoret från sju dagar till sex dagar. Det betyder att den som söker arbete kan få pengar från oss redan för den sjunde dagen som arbetssökande. Du som har sökt ersättning och inte har gjort sju karensdagar ännu den 2 juli omfattas också av ändringen.

Förtroendeuppdrag jämställs med arbete

Förtroendeuppdrag som ger laglig rätt till ledighet från arbete räknas från den 2 juli som arbete när vi ser över din rätt till ersättning. Tidigare har den som arbetar med förtroendeuppdrag under en del av sin arbetstid inte fått det inräknat.

Följande förtroendeuppdrag ger rätt till ledighet enligt lag och räknas därför som arbete:

  • nämndemän
  • riksdagsledamöter
  • förtroendevalda i kommun och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud

På alla tidrapporter som betalas ut torsdag den 5 juli eller senare ska förtroendeuppdrag fyllas i som arbete.

Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har meddelat oss om behöver du fylla i e-tjänsten Förtroendeuppdrag på Mina sidor.

Pension

Hittills har a-kassorna gjort pensionsavdrag för alla som har beviljats pension och söker ersättning från a-kassan. Från och med den 2 juli gör vi bara avdrag från ersättningen om du faktiskt tar ut pension.

Ersättningsnivån kommer inte längre att sänkas till 65 procent för de som har beviljats allmän pension utan ligger kvar på 80 procent. Nivån kommer att korrigeras automatiskt efter den 2 juli för de som har fått sänkt ersättningsnivå på grund av pension.

Kontakta oss om du får avdrag på din ersättning på grund av pension och har sänkt pensionsuttaget eller helt upphört att ta ut pension. Även du som har fått ett avslag på din ansökan om ersättning från a-kassan på grund av pension bör kontakta oss eftersom situationen kan vara förändrad i och med de nya reglerna.