Karensdagar

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från oss. Du måste ha varit arbetslös i sammanlagt två vardagar innan du kan få någon ersättning. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

Två karensdagar före ersättning

  • Karensdagar är vardagar.
  • För att karensdagarna ska börja räknas måste du tidrapportera.
  • Karensdagarna räknas inte av från de 300 möjliga ersättningsdagarna.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.