Karensdagar kommer tillbaka från 4 januari 2021

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. Bland annat är karensdagarna slopade till och med den 3 januari. Men från den 4 januari 2021 kommer de sex karensdagarna åter att börja gälla.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Karensdagar

Karensdagar kallas de första 6 dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från oss. Men från den 3 januari 2022 till och med den 1 januari 2023 gäller nu en annan tillfällig regel. Under den perioden får du ersättning från den tredje dagen du är arbetslös.

Ersättning efter två karensdagar

  • När du har fått beslut om att du får ersättning betalas den ut från den tredje arbetslösa dagen.
  • Vanligen är det först sex dagar utan ersättning innan du får pengar. De kallas karensdagar.
  • Regeringen har beslutat om att sänka antalet karensdagar från 6 till 2 under perioden 3 januari 2022 - 2 januari 2023 med anledning av covid-19.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Kalenderblad som visar hur karensdagarna kan falla ut och hur en person sedan kan få ersättning.

Dagar med ram är tid som arbetslös. Den tiden börjar vanligen med 6 karensdagar, markerade med K, därefter inringade ersättningsdagar. Men under 2022 får du ersättning redan efter två karensdagar.

Bli medlem >

Ansök direkt med e-legitimation

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR

Saknar du e-legitimation? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Tidigare tillfälliga regler om karensdagar

Från 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021 betalade vi ut ersättning utan de sex inledande karensdagarna som normalt dras av. Från den 4 januari 2021 återgick vi till de vanliga reglerna med sex karensdagar. Under 2022 har regeringen alltså återinfört en lättnad, men den här gången sänkt från 6 till 2 karensdagar.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.