Karensdagar kommer tillbaka från 4 januari 2021

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. Bland annat är karensdagarna slopade till och med den 3 januari. Men från den 4 januari 2021 kommer de sex karensdagarna åter att börja gälla.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Karensdagar

Karensdagar kallas de första 6 dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från oss. Men från den 3 januari 2022 till och med den 1 januari 2023 gäller nu en annan tillfällig regel. Under den perioden får du ersättning från den tredje dagen du är arbetslös.

Ersättning efter två karensdagar

  • När du har fått beslut om att du får ersättning betalas den ut från den tredje arbetslösa dagen.
  • Vanligen är det först sex dagar utan ersättning innan du får pengar. De kallas karensdagar.
  • Regeringen har beslutat om att sänka antalet karensdagar från 6 till 2 under perioden 3 januari 2022 - 2 januari 2023 med anledning av covid-19.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Kalenderblad som visar hur karensdagarna kan falla ut och hur en person sedan kan få ersättning.

Dagar med ram är tid som arbetslös. Den tiden börjar vanligen med 6 karensdagar, markerade med K, därefter inringade ersättningsdagar. Men under 2022 får du ersättning redan efter två karensdagar.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Tidigare tillfälliga regler om karensdagar

Från 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021 betalade vi ut ersättning utan de sex inledande karensdagarna som normalt dras av. Från den 4 januari 2021 återgick vi till de vanliga reglerna med sex karensdagar. Under 2022 har regeringen alltså återinfört en lättnad, men den här gången sänkt från 6 till 2 karensdagar.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.