Karensdagar

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från oss. Du måste ha varit arbetslös i sammanlagt sex vardagar innan du kan få någon ersättning. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

Sex karensdagar före ersättning

  • Vi räknar max fem karensdagar per vecka.
  • Karensdagar är vardagar.
  • För att karensdagarna ska börja räknas måste du tidrapportera.
  • Karensdagarna räknas inte av från de 300 möjliga ersättningsdagarna.
Kalenderblad som visar hur karensdagarna kan falla ut och hur en person sedan kan få ersättning.

Ersättningsperioden är dagar med ram. Den börjar med sex karensdagar (K). Därefter inringade ersättningsdagar.

Så söker du ersättning ›

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  2. Ansök på Mina sidor
  3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
  4. Tidrapportera

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.