Förslag att förlänga den förstärkta a-kassan till 2022

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslår regeringen att förlänga det mesta av den förstärkta a-kassan till och med 2022.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Karensdagar

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från oss. Du måste ha varit arbetslös i sammanlagt sex vardagar innan du kan få någon ersättning. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

Sex karensdagar före ersättning

 • Vi räknar max fem karensdagar per vecka.
 • Karensdagar är vardagar.
 • För att karensdagarna ska börja räknas måste du tidrapportera.
 • Karensdagarna räknas inte av från de 300 möjliga ersättningsdagarna.
Kalenderblad som visar hur karensdagarna kan falla ut och hur en person sedan kan få ersättning.

Ersättningsperioden är dagar med ram. Den börjar med sex karensdagar (K). Därefter inringade ersättningsdagar.

Karensdagar

Karensdagar kallas de första 6 dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från oss. Men från den 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021 gäller nu en annan tillfällig regel. Under den perioden får du ersättning från din första dag som arbetslös.

Ersättning även under de sex karensdagarna

 • Just nu får du ersättning från den första dagen i din ersättningsperiod.
 • Vanligen räknas sex dagar bort i början av din ersättningsperiod. De kallas karensdagar.
 • Du får ersättning även för karensdagarna under perioden 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021. Det beror på särskilda villkor som infördes i samband med Corona-krisen.

Ersättning för karensdagar som du inte har fått

Om du har fått en ersättningsperiod som börjar någon gång mellan den 25 mars och mitten av april kan följande gälla dig:

 • Du kan ha karensdagar som du inte har fått ersättning för men som du med de tillfälliga villkoren har rätt till.
 • Vi kommer att korrigera sådana dagar så att du i efterhand får den ersättning för karensdagar som du har rätt till.
Kalenderblad som visar hur karensdagarna kan falla ut och hur en person sedan kan få ersättning.

Ersättningsperioden är dagar med ram. Den börjar vanligen med 6 karensdagar, markerade med K. Därefter inringade ersättningsdagar. Men under resten av 2020 får du ersättning även på karensdagarna.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Så söker du ersättning ›

 1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
 2. Ansök på Mina sidor
 3. Följ upp att göra-listan i Mina sidor
 4. Tidrapportera

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.