Ersättningsdagar

Du får normalt 300 ersättningsdagar under en ersättningsperiod. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden. Har du barn under 18 år kan du få fler ersättningsdagar.

Antal ersättningsdagar

  • En ersättningsperiod är normalt 300 dagar.
  • Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden.

Extra dagar om du har barn under 18 år

  • Om du har barn under 18 år kan du få ytterligare 150 dagar med ersättning.
  • Vi hämtar uppgifter om dina barn automatiskt från Försäkringskassan om du är vårdnadshavare.
  • Kontakta oss om du har barn under 18 år som du inte är vårdnadshavare för att kunna få de extra dagarna.
  • Kontakta oss också om du är förälder till ett minderårigt barn utan att det är registrerat hos Försäkringskassan.

När ersättningsperioden tar slut

När det återstår cirka 70 dagar av din ersättningsperiod prövar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor för att kunna få ytterligare en ersättningsperiod.

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor, får du en ny ersättningsperiod som börjar direkt efter att den tidigare ersättningsperioden har tagit slut. Du får ingen ersättning för de 6 första dagarna, de är så kallade karensdagar.

Uppfyller du inte ett nytt arbetsvillkor får du ett besked om det. Du bör då kontakta Arbetsförmedlingen som tar ställning till om du ska delta i jobb- och utvecklingsgarantin. I sådana fall ersätts du med aktivitetsstöd som motsvarar 65 procent av din fastställda dagsförtjänst.

Räkna ut antal dagar med ersättning ›

Två perosner som tittar och pekar på en mobil

Du kan själv räkna ut hur många dagar per vecka som du kan få ersättning.  Använd vårt verktyg och markera vad som gäller i din situation.

 

Din ersättning ›

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Karensdagar ›

Du måste ha varit arbetslös i sammanlagt två vardagar innan du kan få någon ersättning. Dessa dagar kallas karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.