Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst tolv sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.
block-sedlar-och-mynt

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 % av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 % de resterande dagarna, upp till ett tak.

ErsättningsdagErsättningsnivåMaxgräns per dag
1-10080 %910 kronor
101-20080 %760 kronor
201-300*70%760 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstförsäkring

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.

Inkomstförsäkring

Ersättning efter studier

När du studerat klart kanske du inte har en anställning direkt och då kan du söka ersättning från oss. Det gäller också om du definitivt hoppar av dina studier. Men gå med i tid och arbeta mycket under medlemstiden.

Läs mer om a-kassa efter studier