Förslag att förlänga den förstärkta a-kassan till 2022

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. I budgetpropositionen hösten 2020 föreslår regeringen att förlänga det mesta av den förstärkta a-kassan till och med 2022.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst tolv sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.
Ikon av bunt med sedlar som syhmbol för inkomstbaserad ersättning från a-kassan.

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ersättningsdag Ersättningsnivå Maxgräns per dag
1-100 80 % 910 kronor
101-200 80 % 760 kronor
201-300* 70% 760 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst 12 sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.

Det första och andra villkoret har tillfälligt ändrats i samband med covid-19.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningsnivåerna har höjts till och med 2022. De nivåer som gäller under denna period ser du nedan.

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ikon av bunt med sedlar som syhmbol för inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
Ersättningsdag Ersättningsnivå Maxgräns per dag till och med 2022
1-100 80 % 1200 kronor
101-200 80 % 1000 kronor
201-300* 70% 1000 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstförsäkring

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.

Inkomstförsäkring

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa