Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst tolv sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.
block-sedlar-och-mynt

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 % av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 % de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ersättningsdag Ersättningsnivå Maxgräns per dag
1-100 80 % 910 kronor
101-200 80 % 760 kronor
201-300* 70% 760 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstförsäkring

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.

Inkomstförsäkring

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa