Förstärkt a-kassa 2020

A-kassan är förstärkt på flera punkter under resten av 2020. De handlar främst om medlemsvillkoret, grundersättningen, inkomstbaserad ersättning, karensdagarna, arbetsvillkoret och företagare.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa 2020

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst tolv sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.
Ikon av bunt med sedlar som syhmbol för inkomstbaserad ersättning från a-kassan.

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 % av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 % de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ersättningsdag Ersättningsnivå Maxgräns per dag
1-100 80 % 910 kronor
101-200 80 % 760 kronor
201-300* 70% 760 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst 3 sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.

Det första och det andra villkoret har tillfälligt ändrats i samband med Corona-krisen 2020.

Läs mer på sidan Förstärkt a-kassa 2020.

Bli medlem >

Ansök direkt med BankID

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Har du inget BankID? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningsnivåerna har tillfälligt höjts från den 13 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. De nivåer som gäller under denna period ser du nedan.

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 % av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 % de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ikon av bunt med sedlar som syhmbol för inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
Ersättningsdag Ersättningsnivå Maxgräns per dag
1-100 80 % 1200 kronor
101-200 80 % 760 kronor
Höjs till 1000 kronor mellan 29 juni 2020 och 3 januari 2021.
201-300* 70% 760 kronor
Höjs till 1000 kronor mellan 29 juni 2020 och 3 januari 2021.

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstförsäkring

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.

Inkomstförsäkring

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa