Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst tolv sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.
Ikon av bunt med sedlar som syhmbol för inkomstbaserad ersättning från a-kassan.

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ersättningsdag Ersättningsnivå Maxgräns per dag
1-100 80 % 910 kronor
101-200 80 % 760 kronor
201-300* 70% 760 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade innan du blev arbetslös.

Tre villkor

Du kan få inkomstbaserad ersättning

  1. om du har varit medlem i a-kassan i minst 12 sammanhängande månader
  2. uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden
  3. och även uppfyller grundvillkoret.

 

Bli medlem >

Ansök direkt med e-legitimation

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Saknar du e-legitimation? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Så mycket ger inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös, men det finns maxgränser. Du får 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent de resterande dagarna, upp till ett tak.

Ikon av bunt med sedlar som syhmbol för inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
Ersättningsdag Ersättningsnivå Högsta ersättning per dag
1-100 80 % 1 200 kronor
101-200 80 % 1 000 kronor
201-300* 70% 1 000 kronor

*Har du barn under 18 år kan du få ersättning upp till 450 dagar på denna nivå.

Inkomstförsäkring

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.

Inkomstförsäkring

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa