Grundersättning

Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Hur stor är grundersättningen?

  • Grundersättningen kan högst bli 365 kronor per dag. Den kan du få om du fyllt 20 år och uppfyller grundvillkoret och arbetsvillkoret.
  • För att få 365 kronor om dagen måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre än 365 kronor.

Du behöver vara minst 20 år

Vi får betala ut grundersättning till dig om du är 20 år eller äldre. Du kan alltså bli medlem före 20 års ålder och sedan arbeta så att du uppfyller arbetsvillkoret.

Om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning får vi betala ut den till dig även om du inte fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade före det att du blev arbetslös.

Inkomstbaserad ersättning

Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Ersättningens storlek