Grundersättning

Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Hur stor är grundersättningen?

  • Grundersättningen kan högst bli 365 kronor per dag. Den kan du få om du fyllt 20 år och uppfyller grundvillkoret och arbetsvillkoret.
  • För att få 365 kronor om dagen måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre än 365 kronor.

Du behöver vara minst 20 år

Vi får betala ut grundersättning till dig om du är 20 år eller äldre. Du kan alltså bli medlem före 20 års ålder och sedan arbeta så att du uppfyller arbetsvillkoret.

Om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning får vi betala ut den till dig även om du inte fyllt 20 år.

Grundersättning

Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Hur stor är grundersättningen?

  • Grundersättningen är som högst 510 kronor per dag. Du kan få grundersättning om du har fyllt 20 år och uppfyller grundvillkoret och arbetsvillkoret.
  • För att få 510 kronor om dagen måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader.
  • Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre än 510 kronor.

Du behöver vara minst 20 år

Vi får betala ut grundersättning till dig om du är 20 år eller äldre. Du kan alltså bli medlem före 20 års ålder och sedan arbeta så att du uppfyller arbetsvillkoret.

Om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning får vi betala ut den till dig även om du inte fyllt 20 år.

Bli medlem >

Ansök direkt med e-legitimation

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.

Saknar du e-legitimation? Ring oss eller kontakta oss via mejl, så hjälper vi dig med ansökan.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 910 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 760 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 1200 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 1000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.