Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Den maximala ersättningen per dag är 510 kronor för grundersättning och 1200 kronor för inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Ersättning per dag

Hur stor ersättning du får per dag beror på

Person tar ut 200 kronor ur Bankomat.

Fem dagar i veckan

Vi får betala ersättning till dig högst fem dagar per vecka. Hur många dagar du får per vecka beror på

  • hur många timmar du kan och vill arbeta under veckan
  • hur många timmar du är arbetslös under veckan

Olika situationer påverkar ersättningen

Det finns flera olika situationer som kan påverka din ersättning. Läs mer om dem under Särskilda villkor för ersättning.

Ersättningen är skattepliktig

Pengarna du får från a-kassan är skattepliktiga, vilket också gör dem pensionsgrundande.

Grundersättning ›

Ikon av tre högar med mynt som symbol för grundersättning från a-kassan.Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Den är max 365 kronor per dag. För att kunna få denna behöver du ha fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 910 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 760 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.

Inkomstförsäkring genom facket ›

Ikon av sedlar och mynt i rosa och blått som symbol för inkomstförsäkring.Du som också är medlem i facket, till exempel Sveriges Lärare, kan få ytterligare ersättning från dem.

Grunden för ersättning genom fackets inkomstförsäkring är att du först sökt och blivit beviljat ersättning från oss.

Om inkomstförsäkring genom facket

 

Grundersättning ›

Ikon av tre högar med mynt som symbol för grundersättning från a-kassan.Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Den är max 510 kronor per dag. För att kunna få denna behöver du ha fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 1200 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 1000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.

Inkomstförsäkring genom facket ›

Ikon av sedlar och mynt i rosa och blått som symbol för inkomstförsäkring.Du som också är medlem i facket, till exempel Sveriges Lärare, kan få ytterligare ersättning från dem.

Grunden för ersättning genom fackets inkomstförsäkring är att du först sökt och blivit beviljat ersättning från oss.

Om inkomstförsäkring genom facket