Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Ersättning per dag

Hur stor ersättning du får per dag beror på

Person tar ut 200 kronor ur Bankomat.

Fem dagar i veckan

Vi får betala ersättning till dig högst fem dagar per vecka. Hur många dagar du får per vecka beror på

  • hur många timmar du kan och vill arbeta under veckan
  • hur många timmar du är arbetslös under veckan

Olika situationer påverkar ersättningen

Det finns flera olika situationer som kan påverka din ersättning. Läs mer om dem under Särskilda villkor för ersättning.

Ersättningen är skattepliktig

Pengarna du får från a-kassan är skattepliktiga, vilket också gör den pensionsgrundande.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade före det att du blev arbetslös.

Inkomstbaserad ersättning

Grundersättning

Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Grundersättning

Studier och a-kassa ›

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Läs mer om studier och a-kassa