Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Person tar ut 200 kronor ur Bankomat.

Ersättning per dag

Hur stor ersättning du får per dag beror på

Fem dagar i veckan

Vi får betala ersättning till dig högst fem dagar per vecka. Hur många dagar du får per vecka beror på

  • hur många timmar du kan och vill arbeta under veckan
  • hur många timmar du är arbetslös under veckan

Olika situationer påverkar ersättningen

Det finns flera olika situationer som kan påverka din ersättning. Läs mer om dem under Särskilda villkor för ersättning.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning innebär att vi räknar ut din ersättning per dag utifrån den genomsnittliga inkomst per dag som du hade före det att du blev arbetslös.

Inkomstbaserad ersättning

Grundersättning

Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning.

Grundersättning

Ersättning efter studier

När du studerat klart kanske du inte har en anställning direkt och då kan du söka ersättning från oss. Det gäller också om du definitivt hoppar av dina studier. Men gå med i tid och arbeta mycket under medlemstiden.

Läs mer om a-kassa efter studier