Din ersättning

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Grundersättning

Grundersättningen betalas ut med max 365 kronor per dag. Den kan du få om du fyllt 20 år och uppfyller grundvillkoret och arbetsvillkoret.

Inkomstbaserad ersättning

Den inkomstbaserade ersättningen är max 910 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Därefter kan du få upp till 760 kronor per dag. Den inkomstbaserade ersättningen kan du få om du uppfyller grundvillkoret, arbetsvillkoret och medlemsvillkoret. Du måste uppfylla arbetsvillkoret under den tid du varit medlem hos oss.

Inkomstbaserad ersättning ska inte blandas ihop med Lärarförbundets inkomstförsäkring.

Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Ersättningens storlek

Inkomstförsäkring

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.

Inkomstförsäkring

Mina sidor

I Mina sidor söker du ersättning från oss. Här kan du följa ditt ärende och se om vi behöver något mer från dig. Du kommer du åt det mesta som rör din ersättning vilken tid på dygnet som helst och kan enkelt rapportera din tid. Har du frågor om ersättning skickar du dem här.

Mina sidor