Din ersättning från a-kassan

Du får ett beslut om din ersättning när vi har prövat din ansökan om ersättning. I beslutet framgår det om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Ersättning efter två vardagar

Du måste ha varit arbetslös i sammanlagt två vardagar innan du kan få någon ersättning. Dessa dagar kallas karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

För att karensdagarna ska börja räknas måste du tidrapportera. Karensdagarna räknas inte av från ersättningsdagarna. Vi räknar max fem karensdagar per vecka.

Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Mer om ersättningens storlek

Grundersättning ›

Ikon av tre högar med mynt som symbol för grundersättning från a-kassan.Grundersättning är den sortens ersättning som vi kan betala till dig om du inte uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Den är max 510 kronor per dag. För att kunna få denna behöver du ha fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning ›

Den inkomstbaserade ersättningen är max 1200 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Sedan kan du få upp till 1000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning är inte samma sak som inkomstförsäkringen genom ditt fackförbund. Genom fackets inkomstförsäkring kan du ansöka om att få mer pengar än det vi får betala ut till dig.

Inkomstförsäkring ›

Ikon av sedlar och mynt i rosa och blått som symbol för inkomstförsäkring.

Du som är yrkesaktiv medlem i facket kan få mer ersättning tack vare fackets inkomstförsäkring. Men ett grundkrav för att kunna få pengar därifrån är att du är med i a-kassan.