Ersättning

Här hittar du information om ersättning från oss, hur du gör för att få den och hur mycket du kan få. Vi betalar ut pengar till dig som av olika anledningar står utan jobb en period. Skälen kan vara många. För att vi ska kunna ge dig ersättning behöver olika villkor vara uppfyllda.