E-tjänster

De mest kring ditt medlemskap och din ersättning sköter vi med hjälp av olika digitala system, e-tjänster. Tjänsterna gör att du som medlem ser mer av den information som skickats in om dig och din situation. De gör också att vi kan jobba snabbt och effektivt för din skull.