Egen uppsägning

Kan jag få a-kassa när jag säger upp mig?

Ja, det kan du få, men oftast inte direkt. Vanligen blir du avstängd från ersättning i 45 dagar (nio veckor) om du inte har giltiga skäl för att säga upp dig. Du kan läsa vad som kan vara ett giltigt skäl på sidan Egen uppsägning. För att dina avstängningsdagar ska börja räknas av behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen efter att din anställning upphört. Du ska också Söka ersättning i Mina sidor och tidrapportera hela den tid då du är avstängd, precis som du gör när du senare får ersättning. Vi drar avstängningsdagar antingen
 • när du är arbetslös, registrerad på Arbetsförmedlingen och söker/kan ta jobb eller
 • om du arbetar minst 3 timmar om dagen
Om du till exempel åker på semester drar vi alltså inga dagar utan avstängningstiden skjuts fram. Om vi bedömt att du kommer att få ersättning efter avstängningstiden börjar den tiden alltid med sex karensdagar, likt alla ersättningsperioder. Mer information på sidan Egen uppsägning

Kan jag få a-kassa om jag säger upp mig när jag studerar heltid?

Ja, om du söker ersättning efter att studierna är avslutade och det har gått 112 kalenderdagar sedan din anställning slutade. Har det inte gått 112 kalenderdagar sedan du slutade din anställning på egen begäran, blir du avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar) eller fram tills att det gått 112 kalenderdagar sedan du slutade din anställning. Vi drar avstängningsdagar antingen
 • när du är arbetslös, registrerad på Arbetsförmedlingen och söker/kan ta jobb eller
 • om du arbetar minst 3 timmar om dagen
Om du till exempel får pengar från CSN eller åker på semester drar vi alltså inga dagar utan avstängningstiden skjuts fram. Har du haft giltiga skäl att säga upp dig blir du inte avstängd från ersättning. Du kan läsa mer om detta på sidan Egen uppsägning. Du behöver alltid söka ersättning för att vi ska kunna bedöma din situation och för att eventuella avstängningsdagar ska börja räknas av. Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig rätt

Kan jag få a-kassa om jag säger upp mig när jag är föräldraledig?

Ja, om du söker ersättning efter föräldraledigheten och det har gått 112 kalenderdagar sedan din anställning slutade. Har det inte gått 112 kalenderdagar sedan du slutade din anställning på egen begäran, blir du avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar) eller fram tills att det gått 112 kalenderdagar sedan du slutade din anställning. Vi drar avstängningsdagar antingen
 • när du är arbetslös, registrerad på Arbetsförmedlingen och söker/kan ta jobb eller
 • om du arbetar minst 3 timmar om dagen
Om du till exempel tar ut föräldrapenning eller åker på semester drar vi alltså inga dagar utan avstängningstiden skjuts fram. Har du haft giltiga skäl att säga upp dig blir du inte avstängd från ersättning. Du kan läsa mer om detta på sidan Egen uppsägning. Du behöver alltid söka ersättning för att vi ska kunna bedöma din situation och för att eventuella avstängningsdagar ska börja räknas av. Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig rätt

Kan jag få a-kassa om jag säger upp mig när jag är sjuk?

Ja, men oftast inte direkt. Och du måste uppfylla villkoren för ersättning. Om du säger upp dig själv riskerar du att bli avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar). Det finns giltiga skäl för att inte bli avstängd som du kan du läsa om på sidan Egen uppsägning. Vi drar avstängningsdagar antingen
 • när du är arbetslös, registrerad på Arbetsförmedlingen och söker/kan ta jobb eller
 • om du arbetar minst 3 timmar om dagen
Om du till exempel tar ut sjukpenning eller åker på semester drar vi alltså inga dagar utan avstängningstiden skjuts fram. Några saker krävs för att du inte ska bli avstängd från ersättning om du säger upp dig på grund av hälsoskäl
 • Att du inte kan gå tillbaka till ditt nuvarande arbete eller till annat arbete hos din arbetsgivare.
 • Att du tagit upp hälsoskälen med din arbetsgivare för att försöka lösa problemet, till exempel genom förändrade arbetsuppgifter, rehabilitering eller omplacering.
 • Att du har läkarintyg som styrker hälsoskälen och är utfärdat innan anställningen upphör. Har du andra skriftliga intyg som styrker exempelvis rehabiliteringsplan eller omplaceringsutredning behöver du skicka kopior till oss.
Du behöver alltid söka ersättning för att vi ska kunna bedöma din situation och för att eventuella avstängningsdagar ska börja räknas av. Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig rätt

Kan jag få a-kassa om jag flyttar och därför inte kan jobba kvar?

Ja, men oftast inte direkt. Om du säger upp dig själv riskerar du att bli avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar). Det finns giltiga skäl för att inte bli avstängd som du kan du läsa om på sidan Egen uppsägning. Vi drar avstängningsdagar antingen
 • när du är arbetslös, registrerad på Arbetsförmedlingen och söker/kan ta jobb eller
 • om du arbetar minst 3 timmar om dagen
Om du till exempel åker på semester drar vi alltså inga dagar utan avstängningstiden skjuts fram. När du söker ersättning tittar vi alltid på din unika situation. Det kan vara omständigheter i din familjesituation som gör att du tvingas flytta så långt från ditt jobb att det är omöjligt för dig att dagpendla. Vi bedömer om dina omständigheter är skäl nog för att du inte ska bli avstängd. Du behöver oftast kunna styrka dina skäl med någon form av intyg. Du behöver alltid söka ersättning för att vi ska kunna bedöma din situation och för att eventuella avstängningsdagar ska börja räknas av. Kontakta oss om du vill veta mer