Corona och a-kassa

Jag är har uppehåll i mitt företag och får ersättning från a-kassan. Kan jag göra reklam för mitt företag så att jag kan komma igång igen?

Istället vill vi att du tydligt informerar på din webb och i sociala medier att ditt företag just nu inte är igång. Du får inte göra någonting alls när du har uppehåll i företaget,  som kan komma att gynna din företagsverksamhet. Läs mer om företag och a-kassa

Jag är konstnär och har ett företag vid sidan om lärarjobbet. Kan jag få a-kassa om företaget går dåligt?

Ett uppehåll innebär att ingen som helst verksamhet får förekomma i ditt företag

 • Du kan till exempel under ditt uppehåll inte ägna dig åt eget konstnärligt arbete som kan komma att gynna din företagsverksamhet.
 • Sådana uppdrag som du eventuellt redan har inplanerade i din verksamhet måste du ställa in.
Läs mer om företag och a-kassa

Jag är föreläsare och har ett företag vid sidan om lärarjobbet. Kan jag få a-kassa om företaget går dåligt?

Du har endast rätt till ersättning om du väljer att göra uppehåll i din verksamhet eller om du avslutar företaget helt och hållet.

Ett uppehåll innebär att ingen som helst verksamhet får förekomma i ditt företag

 • Du kan till exempel inte ägna dig åt förberedande arbete inför kommande föreläsningar.
 • Du får inte göra någonting alls när du har uppehåll i företaget, som kan komma att gynna din företagsverksamhet.
 • Sådana uppdrag som du eventuellt redan har inplanerade i din verksamhet måste du ställa in.
Läs mer om företag och a-kassa

Jag är musiker och har ett företag vid sidan om lärarjobbet. Kan jag få a-kassa om företaget går dåligt?

Du har endast rätt till ersättning om du väljer att göra uppehåll i din verksamhet eller om du avslutar företaget helt och hållet.

Ett uppehåll innebär att ingen som helst verksamhet får förekomma i ditt företag

 • Du kan till exempel inte ägna dig åt förberedande övning inför kommande spelningar och gig.
 • Du får inte göra någonting alls när du har uppehåll i företaget, som kan komma att gynna din företagsverksamhet.
 • Sådana uppdrag som du eventuellt redan har inplanerade i din verksamhet måste du ställa in.
Läs mer om företag och a-kassa

Jag har hört om en förstärkning av a-kassan. Vad handlar det om?

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa Corona-krisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Förslaget vill göra ersättning från a-kassan möjlig för fler. Bland annat möjliggör det att du kan få ersättning efter endast tre månader som medlem.

Kan jag stämpla upp hos a-kassan för den tid jag inte jobbar nu i samband med Corona?

Förutsatt att du är medlem och uppfyller de villkor som krävs kan du få ersättning från oss. Det gäller även när du har haft arbetspass som avbokats på grund av Corona.  Din möjlighet till ersättning beror på vilken typ av anställning du har.   Storleken på din ersättning baseras på hur du har arbetat de senaste 12 månaderna. Läs mer på sidan Villkoren för ersättning Bli medlem

Jag är timanställd. Får jag pengar från a-kassan när jag inte har jobb?

När du är medlem och uppfyller de villkor som krävs kan du få ersättning från oss. Det gäller även när du har haft arbetspass som avbokats. Det gäller däremot inte om du är anställd i en särskild omfattning, då anses du inte vara timanställd utan anställd på deltid. Svar till dig som är anställd på deltid

Jag har ett företag eller är uppdragstagare. Kan jag få a-kassa när uppdrag ställs in?

Förutsatt att du är medlem och uppfyller de villkor som krävs kan du få ersättning från oss. Det gäller även när du har haft uppdrag som har blivit avbokade. Särskilda förutsättningar för dig med företag är att du också:
 • måste ha uppehåll i ditt företag
 • ha fått det godkänt som extraarbete
 • eller ha fått ditt företag godkänt som ett så kallat deltidsföretag.
Om du avvecklar företaget kan du också få ersättning från oss. Läs mer om Företag och a-kassa

Jag är korttidspermitterad från mitt jobb. Kommer min ersättning från a-kassan att påverkas av det senare?

Den tid som du har varit korttidspermitterad kommer att hanteras som tid som hoppas över. Din ersättning kommer istället baseras på det arbete du har haft före permitteringen.  Läs mer om vad som påverkar ersättningens storlek

Jag är anställd på deltid och har blivit permitterad på korttid. Hur ska jag tidrapportera?

Du ska fortsätta att rapportera så som det står i ditt anställningsavtal. Oavsett du får lön eller inte är det hur du är anställd som påverkar för vilken tid du ska rapportera till oss. Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverket