Tänk på det här när du ska börja studera

Du kan ha skaffat dig en bra ersättningsnivå om du har varit med hos oss innan studierna och samtidigt jobbat. Kasta inte bort den!

Studentmedlem

  • Stanna som medlem under tiden du studerar så har du tillgång till försäkringen direkt efter examen eller om du av någon anledning avslutar dina studier tidigare.

Läs om hur du ska agera som studentmedlem.

Kostnaden är låg

Det kostar väldigt lite att vara kvar som medlem och behålla den trygghet det innebär. Du kan få ersättning upp till 1200 kronor per dag om du inte har en anställning direkt efter studierna. På bara två dagar med maximal ersättning har medlemsavgiften för ett helt år lönat sig!

 

Trygghet under studietiden

Kanske väljer du att hoppa av dina studier av någon anledning du idag inte känner till, då har du också vår försäkring med dig som trygghet.

Trygghet efter studietiden

Den dag dina studier är helt avslutade har du kvar din grundläggande trygghet med oss. Som medlem bygger du upp din möjlighet till bra ersättning över tid. Det du redan har skaffat dig rätt till tror vi att du vill behålla.

Gör så här under studietiden

  • Bli medlem (om du inte redan gjort det) så snart du har något jobb, även om det bara är några timmar.
  • Stanna kvar som medlem om du ska studera.
  • Jobba flitigt under loven, så kan det hjälpa dig till en bättre ersättningsnivå.

Läs mer på sidan Studentmedlem

Vill du avsluta ditt medlemskap ringer du oss på:

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Ångrar avslutat medlemskap

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Så avslutar du själv med e-legitimation

Logga in i e-tjänsten för medlemskap och klicka på Medlemstid så kan du själv avsluta ditt medlemskap.

Kom ihåg att du alltid måste betala din sista avgift då vi inte kan avsluta ditt medlemskap bakåt i tiden.