Jag har aktivitetsstöd

Eftersom storleken på aktivitetsstödet är beroende av ditt medlemskap i a-kassan bör du stanna kvar som medlem. Som medlem hos oss kan du få upp till 910 kronor om dagen i aktivitetsstöd, men är du inte med i en a-kassa får du ett betydligt lägre belopp från Försäkringskassan.

Tryggt att stanna kvar

  • Som medlem hos oss kan du få upp till 910 kronor om dagen i aktivitetsstöd, men är du inte med i en a-kassa får du ett betydligt lägre belopp från Försäkringskassan.
  • Det är alltid klokt att ha din inkomst försäkrad genom oss under tiden du letar efter en plats på arbetsmarknaden, eftersom det ökar din ekonomiska trygghet.
  • Det är lönsamt. I ett kortare perspektiv kan man säga att får du tre dagars maximal ersättning från oss så har ett års avgifter återbetalat sig. Det är faktiskt fantastiskt bra!

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Du kan få pengar från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Hur mycket pengar du får beror dels på om du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, dels på om du är medlem i en a-kassa.

Läs mer om aktivitetsstöd hos Försäkringskassan.

Vinsterna med ett medlemskap ›

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Ångrar avslutat medlemskap ›

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.