Tänk på det här om du tar ut pension

Månaden du fyller 65 år avslutas ditt medlemskap automatiskt. Du behöver inte göra något själv utan det löser sig ändå.

Du som är deltidspensionär

Om du blir deltidspensionär före 65 år kan du ändå ha nytta av oss om du också arbetar, men att ta ut pension påverkar hur mycket ersättning vi kan ge dig. Läs mer om det på sidan Pension.

Privat pensionssparande påverkar inte ersättningen

Om du börjar att ta ut pengar från ditt privata pensionssparande kan det vara värt att stanna som medlem.

Om du däremot tar ut pension före 65 år och inte arbetar alls så är vår försäkring inte längre till för dig.

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Ångrar avslutat medlemskap

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Så avslutar du själv med BankID

Logga in i Mitt medlemskap och klicka på Medlemstid så kan du själv avsluta ditt medlemskap.

Kom ihåg att du alltid måste betala din sista avgift då vi inte kan avsluta ditt medlemskap bakåt i tiden.