Jag går i pension

Månaden du fyller 65 år avslutas ditt medlemskap automatiskt. Du behöver inte göra något själv utan det löser sig ändå.

Kanske kan tryggheten gälla lite till

Om du blir deltidspensionär före 65 år kan du ändå ha nytta av oss om du också arbetar, men att ta ut pension påverkar hur mycket ersättning vi kan ge dig. Läs mer om det på sidan Pension.

Om du tar ut pension före 65 år och inte arbetar alls så är vår försäkring inte längre till för dig. Men det gäller inte privat pensionssparande.

Vinsterna med ett medlemskap ›

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

A-kassa och pension ›

Privat pensionssparande påverkar inte ersättningen från oss. Om du börjar att ta ut pengar från ditt privata pensionssparande kan det alltså vara värt att stanna som medlem.

När du fyller 65 avslutar vi ditt medlemskap automatiskt.

Ångrar avslutat medlemskap ›

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.