Tänk på det här om du tar ut pension

Månaden du fyller 66 år avslutas ditt medlemskap automatiskt. Du behöver inte göra något själv utan det löser sig ändå.

Du som tar ut pension

Det kan ge en extra trygghet att vara medlem i a-kassan även om du tar ut pension. Om du jobbar och tar ut pension kan du nämligen ha rätt till arbetslöshetsersättning om du blir av med ditt arbete. Vi drar då av pensionsbeloppet från din arbetslöshetsersättning. Slutar du att ta ut pension har du rätt till arbetslöshetsersättning utan avdrag om du i övrigt uppfyller våra villkor för arbetslöshetsersättning.

Läs mer om det på sidan Pension.

Privat pensionssparande påverkar inte ersättningen

Om du börjar att ta ut pengar från ditt privata pensionssparande kan det vara värt att stanna som medlem.

Om du däremot tar ut full pension och inte kan eller vill arbeta så är vår försäkring inte längre till för dig

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Ångrar avslutat medlemskap

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Så avslutar du själv med e-legitimation

Logga in i e-tjänsten för medlemskap och klicka på Medlemstid så kan du själv avsluta ditt medlemskap.

Kom ihåg att du alltid måste betala din sista avgift då vi inte kan avsluta ditt medlemskap bakåt i tiden.