Ångrar avslutat medlemskap

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa och inte har fått ett formellt beslut från oss ska du ringa oss direkt. Har du redan hunnit få ett utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Ansök om medlemskap direkt

Ansöker du inte om medlemskap i direkt anslutning till att du begärde att avsluta det kommer du få ett glapp i ditt medlemsskap. Det påverkar din rätt till ersättning om du står utan jobb. Läs mer under villkor för ersättning.

Sammanhängande medlemskap är viktigt

Försäkringen fungerar som bäst när du är medlem sammanhängande under hela ditt yrkesliv. Villkoren för a-kassa gör dig då ekonomiskt trygg fram till pensionen.

Bli medlem redan som student och bygg upp dina möjligheter till ersättning därifrån.

Mer om Medlemsvillkoret

 

Exempel med sammanhängande medlemstid

Lena ansöker om att avsluta sitt medlemskap i april. Hon får beslut från oss om att medlemskapet avslutas sista april. Hon ångrar sig och ansöker om nytt medlemskap i maj. Hon beviljas inträde första maj och medlemskapet gäller sammanhängande från den dag hon förra gången blev medlem.

Lena behåller alla de fördelar hon arbetat upp under sin totala medlemstid.

Exempel där det påbörjas en ny medlemstid

Bosse ansöker om att avsluta sitt medlemskap i april. Han får beslut från oss om att medlemskapet avslutas sista april. Han ångrar sig och ansöker om nytt medlemskap i juni. Han beviljas inträde första juni och medlemskapet gäller från och med den dagen.

Bosse får börja arbeta upp fördelarna på nytt från den fösta juni. Han kan inte få maximal ersättning förrän tidigast om ett år.

 

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Ersättningens storlek ›

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.