Tänk på det här när du vill avsluta medlemskap

Många tror att de inte ska vara kvar som medlem hos oss när de inte arbetar. Andra tror att de inte behöver vara medlem för att de har en anställning. En del tror att de ska avsluta medlemskapet hos oss för att de byter fackförbund. Men sanningen är att a-kassan gör dig tryggare i hela ditt yrkesliv i många olika situationer, givet att du är medlem hela tiden.

För att du ska kunna få den trygghet som a-kassan ger rekommenderar vi dig att bli medlem så tidigt som möjligt. Stanna sedan kvar i hela ditt yrkesverksamma liv.

Att avsluta medlemskap i a-kassan gör att du förlorar den ersättningsnivå som du har byggt upp under din medlemstid.

Varför vill du avsluta medlemskapet?

Jag blir inte arbetslös

Tänk på att du är bättre skyddad som medlem om något oförutsett händer i din arbetssituation.

Gå vidare >

Jag lämnar Lärarförbundet

Tänk på att vi är fristående från Lärarförbundet, vilket innebär att du kan fortsätta vara medlem hos oss även om du lämnar Lärarförbundet.

Gå vidare >

Jag har aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Tänk på att du får mindre pengar i aktivitetsstöd från Försäkringskassan om du lämnar a-kassan. Därför bör du stanna kvar som medlem.

Gå vidare >

Jag ska byta a-kassa

Tänk på att det är samma försäkring oavsett vilken a-kassa du är med i.

Gå vidare >

Jag har slutat jobba som lärare

Tänk på att du kan stanna kvar ändå. Vi hjälper alla som är medlem hos oss.

Gå vidare >

 

Jag har inte råd

Tänk på att avgiften är väldigt låg jämfört med vad du kan få tillbaka den dag du behöver.

Gå vidare >

Jag ska börja studera

Tänk på att den ersättningsnivå du skaffat dig innan du börjat studera ligger vilande hos oss tills den dag dina studier är avslutade. Försök även att arbeta under sommarloven.

Gå vidare >

Jag ska flytta utomlands

Tänk på att kontakta Försäkringskassan innan du avslutar medlemskapet.

Gå vidare >

Jag går i pension

Tänk på att du kan ha nytta av att vara medlem om du blir deltidspensionär och ska arbeta samtidigt. Ditt medlemskap avslutas automatiskt när du fyller 65.

Gå vidare >

Vinsterna med ett medlemskap

En ikon som föreställer en ljusblå flytväst.
Det är smart att vara med i Lärarnas a-kassa. Om du kan och vill jobba, men ändå står utan jobb en period, är du ekonomiskt trygg med oss.

Ångrar avslutat medlemskap

Om du meddelat oss att du vill gå ur Lärarnas a-kassa men ångrar dig, ska du ringa oss direkt.

Har du redan hunnit få ett formellt utträdesbeslut måste du söka medlemskap på nytt.

Så avslutar du själv med BankID

Logga in i Mitt medlemskap och klicka på Medlemstid så kan du själv avsluta ditt medlemskap.

Kom ihåg att du alltid måste betala din sista avgift då vi inte kan avsluta ditt medlemskap bakåt i tiden.